En nog blijven Overheden, FDA, EMEA, CBG en anderen oorverdovend stil

arts-farmacie1Men extermineert een nieuwe generatie en men wijst naar spelletjes, messen of wapens, vlinderende vriendinnetjes of porno. Men bekleedt machtsposities die gebaseerd zijn op onkunde en (of) corruptie. Maar wat denkt het volk … zelfs in Italie?

http://crisis.blogosfere.it/2009/03/ecco-cosa-ce-dietro-le-tragedie-della-follia.html

Ecco cosa c’è dietro le “tragedie della follia”…

Tempo fa chiacchieravo con un amico. Professore universitario, ricercatore, da trent’anni si occupa di biochimica. A mò di battuta, provai a sondarlo: “Prozac, Ritalin… qualcuno dice che siano dietro molte ’tragedie della follia’. Che ne pensi?”

Ero certa che avrebbe riso dandomi della complottista. Invece, mi lasciò sbalordita. “Lo sanno tutti, nella comunità scientifica”, mi rispose come se fosse la cosa più normale del mondo. “L’argomento è tabu, ma è comprovato che alcuni farmaci antidepressivi, e le anfetamine che si danno ai bambini, provocano in molti casi deliri omicidi o pensieri suicidi.” Quindi, quando leggiamo di “tragedie della follia”, in cui spesso il protagonista viene descritto come depresso… “…Si, probabilmente il suo gesto è un effetto dei farmaci che prende”.

Oggi mi sono imbattuta in un articolo di Psiche e Soma (che fornisce l’inquietantissima immagine), riportato anche da Protonutrizione. Due bambini italiani, intorno ai 10 anni, sono stati ricoverati in seguito a manifestazione di tendenze suicide. Entrambi erano in cura con lo Strattera, un farmaco che come il famigerato Ritalin è a base di una delle anfetamine incriminate dal mio amico. L’Agenzia Italiana del Farmaco, che si occupa di farmacovigilanza, ha ritenuto di NON informare la cittadinanza… eppure, in Inghilterra, ben 130 piccoli in “cura” hanno tentato il suicidio.

Indurre artificialmente pensieri suicidi nella mente di un piccino innocente è un crimine orribile, ingiustificabile anche in presenza di qualsivoglia malattia, figuriamoci poi se si tratta di “malattie” delle quali si dubita persino dell’esistenza. Viene da pensare come possiamo illuderci che questa gente, dalle multinazionali agli organismi statali che le proteggono, possano avere a cuore le nostre sorti in qualsiasi situazione di emergenza, crisi compresa, se sono capaci di tanto.

La prossima volta che un ragazzino imbraccia il fucile e stermina i compagni di scuola o che un tranquillo padre di famiglia fa fuori moglie e figli, insomma, prima di pensare al degrado sociale e alle colpe della TV, fate una crocetta sul bloc notes: altre vittime degli psicofarmaci, morte però con un proiettile in testa.

In ’t kort:

Wat is de waarheid achter de tragedie van de waanzin?

Iemand chat met een vriend, een universitair docent, en al dertig jaar actief in de biochemie.

Iedereen kent iedereen in de wetenschappelijke gemeesnschap en iedereen is ervan overtuigd dat  dit onderwerp taboe is.Maar er zijn aanwijzingen dat sommige antidepressiva, en amfetaminen, die worden gegeven aan kinderen,  vele moorden waanvoorstellingen of suïcidale gedachten.veroorzaken.
Dus als we lezen  dat de hoofdpersoon vaak wordt omschreven als depressief, dan is zijn  daad waarschijnlijk  een gevolg van drugsgebruik.

Twee Italiaanse kinderen hebben een zelfmoordpoging ondernomen, door Strattera te gebruiken.

De Italiaanse Drug Agency, die zich bezighoudt met de geneesmiddelenbewaking, beweegt niet en in Engeland hebben ook 130 kinderen ermee een zelfmoordpoging ondernomen.

Kunstmatig induceren van suïcidale gedachten in de ogen van een onschuldig kind is een verschrikkelijke misdaad, niet te rechtvaardigen, zelfs in de aanwezigheid van een ziekte, laat staan of er sprake is van ziekte; omdat ook daaraan wordt getwijfeld.
Stop het drogeren tot waanzinnig psychotisch maken van patienten, die men uit lafheid, uit geldzucht, uit onkunde en door corruptie niet wil behandelen, zoals de maatschappij van jullie verwacht.

Intussen is de ADHD-heisa niet meer de ziekte van het normale gedrag, maar de bipolaire epidemie, die ontstond  omdat  men normaal gedrag wou genezen met psychotica in dusdanige doses dat alle controle over het gedrag werd kapotgemaakt en men de slachtoffers chemisch en bipolair, maar vooral lucratief laat balanceren op de psychotica en de antipsychotica.

Zelfde redenering geldt voor het chronisch drogeren van patienten die men om duizend en een redenen depressief verklaart om ze op een toxicomanie te brengen met stoffen, die eigenlijk net als amfetamines werken.

Toppunt is dan nog, dan men schijnheilig voorwendt dat allemaal niet te (willen)  weten.

Wat voor komedie zullen jullie nog opvoeren?

Methylphenidaat moet uit de handel en  alles waarmee jullie zenuwstelsels  willen verwoesten, moet onder een opiumwetgeving komen en alleen maar gebruikt binnen de muren van een psychiatrische instelling.
Daar zijn toch al 30x zoveel sterfgevallen dan in de gewone maatschappij.

Rond 1930 vergaste men toch ook alleen maar in de psychiatrie?
Remember T4.

Een omerta heerst niet alleen bij het medisch beroep. Ook de farmaceutische industrie organiseerde een soort omerta in de pers. Onder het voorwendsel dat niemand weet hoe medische harddrugs werken, verkl= aart men psychotica volledig veilig. Het wel bekend maken, van het werkingsmechanisme zou een ketterij zijn, die= het establishment (financieel) ongezonder en de maatschappij gezonder zou = moeten maken, terwijl het met die (zelfverklaarde veilige) harddrugs en hun= onbekende werking, nu net omgekeerd is. De omerta zorgt ervoor dat een ketterij , een ketterij kan blijven.

Fernand Haesbrouck

2 thoughts on "En nog blijven Overheden, FDA, EMEA, CBG en anderen oorverdovend stil"

  1. Fernand Haesbrouck

    <!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>
    De waarheid daaromtrent is  simpel.In het begin van mijn kruistocht, kwam ik nogal vaak ook in een psychiatrisch centrum met jeugdpsychiatrie.Verpleging kwam in de apotheek en – hoe gaat zoiets? – ik kreeg de kans om uit te leggen, hoe die medicatie werkt.Gevolg: verpleging draagt de boodschap uit, op de afdeling, aan de collega’s , tot… dit allemaal ter ore kwam van de behandelende artsen.Grote woede natuurlijk, immers verpleging wist plots meer over de werking van de harddrugs, waarover de artsen alleen maar wisten dat ze veilig waren, omdat het werkingsmechanisme onbekend is.Prompt… hoofdgeneesheer naar de apotheek met zijn gram.Moeite moeten doen om uit te leggen dat ik uitleg gaf over een en ander,  doodgewoon omdat ‘het publiek’  toen in de apotheek was en met vragen zat, terwijl het nu de eerste keer was, dat een dokter naar de apotheek komt, ook om uitleg.Ik vertelde dus dezelfde uitleg en de man begreep het , net zoals ook de verpleging mijn uitleg had begrepen.Maar waarom gebruiken jullie dan die dingen?En het antwoord was verrassend  simpel:  de ouders willen directe resultaten.Er bestaat een moordende concurrentie onder artsen,  onder ziekenhuizen om  simpelweg te scoren bij het publiek.De industrie is er nu in geslaagd om bij artsen het verstand (en hun kennis) over de middelen, op nul te zetten, waardoor ze , al dan niet, met of zonder gewetensbezwaren,  zware risico’s nemen met gevaarlijke stoffen,  zelfs bij kinderen, en de eigen belangen of dat van het ziekenhuis zodanig  promoten met de gezondheid van de patiënt als inzet.Ze weten natuurlijk ook wel, dat als een en ander misloopt, dat ze dan gedekt zijn door de gekende omerta van Hippocrates.Het ziekenhuis waarvan ik spreek is hetzelfde, waarvan sprake elders  op mijn blog, over een geval van een meisje van pas 16, dat Cymbalta, Zyprexa en Abilify (maar liefst 30mg) kreeg toegediend en waarvan ik de zelfmoordpoging had voorspeld, de mama had gewaarschuwd, die met de waarschuwing naar de arts is gegaan om in te grijpen, en waarbij de arts dat uiteindelijk niet heeft gedaan.Volgens de arts waren de zelfmoordpogingen een stadium in het genezingsproces.Dag op dag 1 maand na mijn waarschuwing, sprong het kind van een brug op een drukke autoweg.Viel op haar hoofd, hersenen en schedel kapot, maar nog niet helemaal dood, hersenen operatief  ‘gerepareerd’, en nu ligt het kind nog steeds in coma, het vocht uit de hersenen wordt gedraineerd en ze krijgt infusen met … Zyprexa.Want Zyprexa is heel duur en heel lucratief.Volgens de behandelende psychiater was het plegen van zelfmoord een element in het genezingsproces.En omdat psychiaters artsen zijn, gelooft de maatschappij die uitleg.Is er iemand in de zaal die twijfelt aan de kunde of de onkunde van artsen over de werking van chemicaliën, die geneesmiddelen zijn?Waarmee ik wil aantonen hoe gevaarlijk het is om artsen onwetend te houden over hoe medicatie werkt.De industrie heeft het werkingsmechanisme van zeer gevaarlijke stoffen als onbekend verklaard,  omdat  niemand die gevaarlijke stoffen als medicatie zou willen slikken als men wel de werking ervan op de bijsluiter zou plaatsen.Dus zuiver en alleen maar … om commerciële redenen.En als artsen op dat vlak dom zijn, dan is het alleen maar omdat de maatschappij ze zelfs bewierookt ook omwille van hun onkunde (en hun domheid) op het vlak van geneesmiddelen.
    Artsen zijn geen apothekers.

  2. Ik zoek lotgenoten die net zoals mijn zoon diabetes kregen tijdens het gebruik van Zyprexa. Hij kreeg Zyprexa in 2005 off-label voorgeschreven om zijn tics te doen verminderen. Nu heeft hij niet alleen Gilles de la Tourette maar ook diabetes type 1!!!Artsen zijn vaak onwetend en schrijven nieuwe middelen voor. De fabrikant Eli Lilly heeft onderzoeksresultaten willens en wetens verzwegen en is bovendien de grootste producent van insuline in Amerika. Dit moet aangepakt worden.Reageer s.v.p.

Comments are closed.

Recente artikelen