Zonder verwijsbrief andere fysiotherapiebehandelingen

0
180

fysiotherapieSteeds meer patienten gaan zonder verwijzing naar de fysiotherapeut. Zij krijgen gemiddeld twee behandelingen minder en andere behandelingen en verrichtingen dan patienten met een verwijzing. Sinds voor behandeling door de fysiotherapeut geen verwijsbrief meer nodig is, komen steeds meer patienten zonder tussenkomst van een arts bij de fysiotherapeut. In het eerste kwartaal van 2006 is dat een kwart van de patienten. In het laatste kwartaal van 2007 is dit al 35%. De stijging doet zich voor in alle patientencategorieen. Patienten bij wie de klacht voor het eerst is opgetreden, patienten met lage rugklachten, knieklachten en jongeren gaan het meest zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

Minder en anders
Patienten die zonder verwijzing bij de fysiotherapeut komen, krijgen meestal een andere behandeling dan verwezen patienten. Ze krijgen gemiddeld twee behandelingen minder. Bij hen worden ook andere behandeldoelen gesteld, zo is de behandeling vaker gericht op het verbeteren van de houding tijdens bewegen, zoals bukken en juist minder vaak op het handhaven van de houding tijdens stilstaan of zitten. Verder worden bij de patienten zonder verwijzing andere verrichtingen toegepast. Er wordt bijvoorbeeld vaker gebruik gemaakt van manuele technieken. Bij de patienten zonder verwijzing worden de behandeldoelen vaker volledig bereikt dan bij verwezen patienten. NIVEL-onderzoeker Ilse Swinkels: “Patienten die zonder tussenkomst van een arts bij de fysiotherapeut komen zijn misschien gemotiveerder om actief aan hun behandeling bij te dragen en de adviezen van de fysiotherapeut op te volgen, dan patienten die zijn verwezen door een arts. Dit zou de verschillen in de behandeling en het resultaat kunnen verklaren.”

LiPZ
Het onderzoek is verricht met gegevens van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ), een landelijk representatief registratienetwerk waarin fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar, oefentherapeuten Mensendieck en dietisten maandelijks gegevens aanleveren.