Potentiële bloeddonors laten het bij goede voornemens

donor-gezochtMensen blijken vol goede bedoelingen en voornemens te zitten, maar zoals met veel goede voornemens komt het er niet van om donor te worden. Naast onbekendheid met het bloeddonorschap zijn angst en vermeende medische ongeschiktheid belangrijke factoren waarom mensen geen donor worden. Angst voor bloed, naalden en flauwvallen wordt door 26 procent van de respondenten aangevoerd. Ruim 10 procent geeft aan geen tijd te hebben, terwijl de meeste ondervraagden wel blijken te weten dat het geven van bloed op zich slechts een half uurtje tijd vergt. Op de vraag “waarom bent u geen bloeddonor” antwoordt bijna een kwart van de respondenten simpelweg “weet ik niet.” Slechts één procent geeft ronduit aan bloeddonatie onzin te vinden.

Campagne Sanquin
Volgens bestuurslid Jeroen de Wit van Sanquin bevestigen de uitkomsten van het onderzoek het belang van nieuwe campagnes. “Onbekend maakt onbemind. We weten uit eerder onderzoek dat de meeste nieuwe donors via bestaande donors binnenkomen, en daar hebben we tot nu toe ook steeds op ingezet. Maar we hopen nu ook mensen voor wie het bloeddonorschap verder weg staat, in beweging te krijgen. We moeten ons donorbestand op peil houden met het oog op de toekomst”.

Terwijl u…
Sanquin regelt de bloedvoorziening in Nederland. Om de bewustwording van bloed en bloeddonorschap bij het Nederlandse publiek te vergroten, voert Sanquin dit jaar via diverse media een publiekscampagne. De kern van het verhaal is dat bloed iemands leven kan redden. Terwijl een donor gewoon zijn dagelijkse activiteiten uitvoert, redt zijn of haar bloed het leven van anderen. Koken, sporten, de was ophangen, de hond uitlaten of naar de kapper gaan, koppelen we aan het moment waarop hun bloed een bijdrage levert aan de gezondheid van anderen.
Sanquin zorgt ervoor dat bloed altijd en voor iedereen beschikbaar is.

Recente artikelen