Hopeloze moeder zoekt hulp

p1170171-fernand-haesbrouckDe moeder botst op het onderwijs, dat schijnbaar het best functioneert met gedrogeerde en dwangmatig psychotische kinderen. De moeder botst op de psychiatrie die harddrugs dealt als genotsmiddel en een gouden strohalm, omdat echte artsen net zo min als zijzelf een echte ziekte kunnen aantonen. De moeder en ook het welzijn van een ganse maatschappij botsen op corrupte Ministers die weigeren het risico in te zien, omdat ze verkocht zijn aan de farmaceutische industrie en daarvoor zelfs liegen tegenover het parlement.

Die industrie verklaarde het werkingsmechanisme van harddrugs als onbekend, waardoor ze op slag door iedereen als veilig werden geacht.

Door Ministers, met verantwoordelijke en slimme artsen en apothekers in dienst, die … inderdaad ook niet meer mogen weten hoe die dingen werken. Door psychiaters en neurologen, die jammer genoeg geen apothekers zijn, en vandaar eigenlijk helemaal nooit hebben kunnen weten hoe die dingen werken. Door CLB-artsen, ook uiteraard niet als apothekers opgeleid, maar die bovendien op bevel van hogerhand een pedagogisch comfort moeten instellen met psychotica bij kinderen.

En …. straffer nog dan straf.

Een College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (NL), die nu nog steeds blijft stellen dat die medicatie toch veilig is.( Pharmaceutisch Weekblad, 2009/10)
Datzelfde CBG verdedigde in 2008 zelfs de belangen van het farmaceutisch bedrijf voor de Bestuursrechtbank met de bedoeling om de verborgen gehouden Stratterageheimen te blijven verbergen.
Hoe kan men dan ex cathedra stellen, dat die medicatie veilig is, wanneer men er alles aan doet om te verhinderen dat bekend zou raken hoe gevaarlijk ze eigenlijk wel is.
Welke heren dient CBG dan wel?

Heeft dat CBG iets met Overheden te maken? Welke dan?
Heeft dat CBG iets met artsen te maken? Welke dan?
Heeft dat CBG iets met de industrie te maken? Welke dan?

Fernand Haesbrouck

Recente artikelen