Medisch Appèl stralingsrisico’s van artsen: Verminder blootstelling aan elektromagnetische velden.

1
885

emvOp 8 april presenteren 50 artsen in Nieuwspoort, Den Haag, een oproep aan verantwoordelijken in de politiek en gezondheidszorg. Vanuit hun eigen ervaringen roepen ze op maatregelen te nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen. De ondertekenaars constateren een algemene toename van chronische aandoeningen met onduidelijke oorzaken. Deze toename van gezondheids- en welzijnsproblemen treedt gelijktijdig op met de explosieve toename van stralingsbelasting in de leefomgeving.

Het Appèl is daarom een oproep om de blootstelling van de bevolking aan deze velden te verlagen, een bewustere omgang met elektrische en draadloze technologie te stimuleren en beleid te baseren op alle wetenschappelijke onderzoeken die gepubliceerd zijn in internationale wetenschappelijke tijdschriften en hierop geen schifting toe te passen zoals de Gezondheidsraad doet.

De ondertekenaars zijn allen Nederlandse medici, huisartsen, specialisten of medische wetenschappers. Onder hen is onder andere huisarts E.P.M. Adriaansens die enkele cases uit haar medische praktijk zal toelichten. Ook een patient zal verslag doen van zijn optredende symptomen, gerelateerd aan blootstelling aan specifieke elektromagnetische velden.

Symptomen die door patienten en wetenschappers gerelateerd worden aan hoog- of laagfrequente elektromagnetische velden (EMV) zijn onder meer: hartkloppingen, concentratie- en geheugenstoornissen, hoofdpijn, moeheid, stress en slaapstoornissen. Deze kunnen soms met eenvoudige maatregelen verholpen worden, zoals het vervangen van een DECT-telefoon door een telefoon met een snoer. Sommige wetenschappers relateren elektromagnetische belasting ook aan een verhoogde kans op ziekten als Alzheimer en kanker. Bronnen van EMV zijn onder meer mobiele en DECT-telefoons, zendinstallaties voor mobiele communicatie, hoogspanningsleidingen en elektrische huishoudelijke apparatuur.

Voorbeeld uit de praktijk:

Mevrouw R 48 jaar, Sinds 10 jaar werkzaam in bloemenkas, niet eerder verzuimd op werk i.v.m. ziekte. Vanaf augustus is er een draadloos netwerk in de kas Nov. 2008 stroomschok via elektrisch verstelbaar bed, Brandend gevoel achter schouderbladen in de keel, Gevoelige pezen in handen en voeten, Slaapt slecht, Moe, buikklachten, Ervaart verschil tussen warm en koud niet meer, Kan niet meer zweten, Verdraagt geen harde geluiden meer, Prikkend brandend gevoel in de huid ook uitslag. Wat is de diagnose:
Neurologische stoornis? -Somatisatiestoornis?-Hypertensie?-Electrohypersensitiviteit?

Aangezien adequate informatie over risico’s van EMV richting burgers nog altijd uitblijft, ondanks groeiende wetenschappelijke aanwijzingen, hebben het Nationaal Platform Stralingsrisico’s, Stichting Elektrohypersensitiviteit, Meldpunt Gezondheid en Milieu en de Kindertelefoon een informatiefolder uitgebracht.

Op 8 april tussen 14:00 en 16:00 zal een delegatie het Medisch Appèl Stralingsrisico’s introduceren samen met de folder “Veilig Mobiel bellen”.

1 REACTIE

  1. Het Zwitsers onderzoek is dubieus kunt U lezen op stopumts.nl. De heer van R, secretaris de cie EMV heeft dat vanaf medio 2006 tot medio 2008 niet publiekelijk gemaakt en werd slechts via een wob-procedure opgestart door BAWA daartoe alsnog genoodzaakt. De Dato24 juli 2008 reageert de voorzitter van de Gezondheidsraad op wob-rekest en geeft e-mailverkeer van Dr. E. van R. (GR) met Zwitsers vrij waaruit blijkt dat de Zwitsers de outliers buiten het Zwitsers onderzoek hebben gelaten.Veel burgers zijn terecht ongerust over het gehalte van de gezondheidsraadadviezen. BAWA heeft de geheime gegevens (outliers en correspondentie) en overige verkregen materiaal doorgeleid naar mevrouw Frederique Ries (Lid van de Commissie milieubeheer en lid sub-commisie mensenrechten van het Europees Parlement) in haar hoedanigheid van rapporteur resolutie van 17.06.2008 procedure 2007/2252(INI) met interventieverzoek. BAWA c.s. is door burgers gevraagd om onderzoek te laten doen naar strafrechtelijke feiten vanwege de outliers kwestie. (schading gezondheidsbelangen).

Comments are closed.