Een COPD-zorgprogramma is geen uithangbord

zorgverzekeringBij de besprekingen over de inrichting van geïntegreerde COPD-zorg blijken zorgverzekeraars niet met elkaar te willen samenwerken. Zij willen elk een eigen COPD programma waarmee zij zich kunnen profileren. Dat is bijvoorbeeld het geval in Noord Brabant. Hoe moet een programmaleider zich daarin opstellen?

Deze vraag kreeg prof.dr. Guus Schrijvers regelmatig voorgelegd in de afgelopen weken. “Laat ik even als Utrechts orakel optreden door zorgverzekeraars te vergelijken met oliemaatschappijen. Die laatste concurreren niet op de samenstelling van de benzine en diesel. Soms is er enig prijsverschil. Voor de rest wordt er geconcurreerd op bijzaken zoals zegeltjes, beertjes en handdoeken”.

Die houding zouden zorgverzekeraars ook moeten hebben. Het kan niet zo zijn dat inhoud, software, beslisbomen en doorverwijsprotocollen tussen de programma’s verschillen, omdat zorgverzekeraars behoefte hebben aan een geprofileerd uithangbord. Oliemaatschappijen beconcurreren elkaar, soms wel en soms niet. .

Op het Nederlandse Julius congres Recente Ontwikkelingen in veld, beleid en onderzoek van geïntegreerde zorg op 3 juli komt deze problematiek in het algemeen aan de orde. Dan spreekt ook Minister Klink over bekostiging door keten DBC’s en directeur innovatie bij Kaiser Permanente Paul Wallace over samenwerking tussen zorgverzekeraar Kaiser en zorggroep Permanente. U geeft u op voor dit Julius congres via website www.integratedcare.nl doorklikken op nascholing.

Auteur: prof.dr. Guus Schrijvers