Invloed van roken op spieren groot, ongeacht hoeveelheid sigaretten

rokenSpieren van rokers eerder vermoeid’
Spieren van rokers zijn veel eerder vermoeid dan die van niet rokers, ongeacht hoeveel sigaretten per dag of hoe lang iemand rookt. Blijkbaar doet roken acuut iets met spieren, mogelijk door beperkte zuurstofaanvoer en zuurstofgebruik van de spier, door stoffen in de sigarettenrook. Dit concludeert Rob Wüst in zijn proefschrift over hoe
veranderingen in de skeletspier het gevolg kunnen zijn van roken. Wüst
promoveert 9 april aan de Vrije Universiteit.

Wüst gaf niet-rokende en rokende proefpersonen met normale
longfunctie een prikkel waardoor de bovenbeenspieren regelmatig
samentrokken. Zo kon Wüst zien wat er met de spier gebeurt, zonder
rekening te houden met eventuele verschillen in motivatie.

Het bleek dat de spieren van rokers veel eerder vermoeid waren dan die
van niet rokers, ongeacht hoeveel sigaretten per dag of hoe lang
iemand gerookt had. Het lijkt er dus op dat roken acuut iets met
spieren doet, mogelijk via een beperking van de zuurstofaanvoer naar
en -gebruik door spieren door stoffen in de sigarettenrook.  Als dit
zo is, dan is stoppen met roken niet alleen belangrijk om de
verergering van de longproblemen tijdens chronisch longfalen (COPD) te
stoppen, – een ziekte die in Nederland steeds vaker voorkomt – maar
draagt het mogelijk ook bij aan een snelle verbetering van de
inspanningscapaciteit van deze patienten.