Spoedzorgcollega’s: ik kom graag naar jullie toe

spoedzorg1ZonMw heeft ondergetekende in staat gesteld om zestien lezingen te geven over recente ontwikkelingen in de spoedzorg. De thema’s voor de lezingen staan opgesteld in mijn recente boek Atlas en Scenario’s van spoedzorg dat uitkwam bij Igitur.

Ik noem enkele:
1. De trendmatige ontwikkeling van het spoedzorggebruik
2. De zelfverwijzers bij de SEH en substitutie naar HAP’s
3. De aansturing van ambulances en huisartsenvisiteauto’s
4. De inrichting van een crisisdienst voor de GGz
5. Het (niet-) functioneren van de spoedpost
6. Het avondspreekuur voor huisartsen
7. De spoedzorg overdag van huisartsen
8. Een gemeenschappelijke meldkamer voor alle vormen van spoedzorg
9. Het Nederlandse en Engelse spoedzorgplein
10. De triage
11. De spoedzorgorganisatie in het buitenland met Notartzen
12. De relatie tussen SEH, OK en IC binnen het ziekenhuis.

Desgevraagd laat ik mij vergezellen door een specifieke deskundige van het Julius Centrum of daarbuiten. Het doel van de lezingencyclus is het vergroten van de lokale kennis over spoedzorg. Te vaak lijken de lokale ontwikkelingen het resultaat te zijn van plaatselijke machtsverhoudingen, lokale goede en slechte ervaringen en toevallige opinies. De bijdrage van wetenschappelijke kennis aan die lokale ontwikkelingen kan beter worden.

Wil je mij hebben? Stuur dan een mail naar mijn secretaresse Annet Esser. Dan maak ik graag een belafspraak om thema en kader nader te bepalen. Mijn aanbod –met dank aan ZonMw- geldt tot 1 februari 2010. Het emailadres is A.F.Esser@umcutrecht.nl

Guus Schrijvers