NPCF: Verantwoording na medische fout

0
134

medische-foutDe NPCF is voorstander van het duidelijk benoemen van verantwoordelijkheden binnen ziekenhuizen en pleit in geval van een medische fout voor een stevigere rol voor de Raad van Bestuur van ziekenhuizen. Dit omdat nog altijd blijkt dat een deel van de medisch specialisten onvoldoende verantwoording aflegt naar patienten na het maken van een fout, terwijl patienten, betrokkenen en/of nabestaanden juist veel waarde hechten aan het tonen van die verantwoordelijkheid.

Atie Schipaanboord, directeur Innovatie en Beleid, `De recente Zembla-uitzending geeft voorbeelden van incidenten die wij vaker horen en die terug te voeren zijn op een gebrek aan communicatie met patienten. Dit leidt vervolgens tot onnodige escalatie en schade aan betrokkenen’.

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla over het stilzwijgen van ziekenhuizen na een medische fout, wijst de NPCF daarom op het belang om patienten en hun familie in zo’n situatie direct en volledig te informeren. Vervolgens moet de aandacht uit gaan naar het zo goed mogelijk herstellen van de fout.

Bron: NPCF