Oratie over virussen en kanker

0
294

tumorviroloyIn haar oratie “Over virussen en kanker” geeft Prof. Dr. Toos Daemen een inleiding in de tumorvirologie en gaat in op mogelijkheden om deze vormen van kanker in de toekomst te voorkomen en te behandelen.Tumorvirologie is een vak in ontwikkeling. Veel Nederlanders weten dat baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een virus. Maar virussen spelen bij het ontstaan van veel meer tumoren een belangrijke rol. Ongeveer 15 % van alle kankergevallen ontstaat na een infectie met een tumorvirus. Waarschijnlijk is dit percentage nog hoger. Wetenschappers vinden namelijk nog steeds nieuwe verbanden tussen virusinfecties en kankers.

De meeste mensen worden op enig moment besmet met een of meerdere tumorvirussen. Toch ontwikkelt slechts een klein percentage van hen kanker. Een goede immunologische afweer is namelijk in principe in staat om tumorvirussen of met virus geïnfecteerde cellen op te ruimen. Als men naast een virusinfectie echter ook blootgesteld wordt aan kankerverwekkende stoffen of een periode van een verlaagde afweer doormaakt, kan een tumorvirus toch kanker veroorzaken.Het feit dat sommige virussen tumoren kunnen veroorzaken, biedt echter ook mogelijkheden voor de preventie én behandeling van kanker. De vaccinatie tegen het Humaan Papillomavirus is een voorbeeld van een succesvolle strategie om baarmoederhalskanker te voorkomen. Maar ook de vaccinatie tegen het Hepatitis B virus kan een bepaalde vorm van leverkanker voorkomen.

Bovendien biedt een virale oorsprong van kanker de mogelijkheid om therapieen te ontwikkelen die zich heel specifiek richten tegen geïnfecteerde cellen of tegen tumorcellen.

Toos Daemen studeerde Medische Biologie aan de Universiteit Utrecht. In 1988 promoveerde zij cum laude aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 werd zij benoemd tot hoogleraar in de Medische Microbiologie, in het bijzonder de tumorvirologie.

Datum: 14 april 2009

Oratie: mw.prof.dr. C.A.H.H. Daemen, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Over virussen en kanker

Leeropdracht: Medische microbiologie, i.h.b. de tumorvirologie

Faculteit: Medische Wetenschappen

Bron: Rijksuniversiteit Groningen