Psychopaat als klasgenoot!

dspsychopaatalsklasgenootHier en daar begint al op te vallen, dat symptomen van een normaal gedrag, nogal worden uitvergroot door te drogeren. Vandaar dat men aan een ziekte of aan een aandoening gaat denken. Die men dan met psychotica gaat behandelen, want druk en drukker gemaakt normaal gedrag, kan men beheersen, door zenuwstelsels te verwoesten en daardoor een controleverlies over dat gedrag te doen ontstaan.
Men spreekt van een robotachtig gedrag, en vermijdt daarbij om de echte medische term te gebruiken: dwangmatig psychotisch. Aldus psychotisch gemaakt gedrag heeft men voortaan uitgeroepen, als de karakterstoornissen, die eigen zouden zijn aan de aandoening met de symptomen van een normaal gedrag.

Duidelijk dat hier iets niet klopt.

Maar de medische wetenschap zal het niet achterhalen. Medische wetenschap heeft het keurmerk van wetenschappelijkheid, door te stellen, dat men het werkingsmechanisme van ADHD-medicatie en antidepressiva niet kent. Gelijk wie dat mechanisme dan toch uitlegt is niet wetenschappelijk bezig.

Fernand Haesbrouck

Recente artikelen