UMCU voert Top 10 bijwerking meldende ziekenhuizen 2008 aan

0
165

dure-geneesmiddelen1Een groot Nederlands onderzoek naar geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames – het HARM-onderzoek – laat zien dat 2,4 % van de ziekenhuisopnames samenhangt met het gebruik van geneesmiddelen. Daarnaast wordt nieuwe en vernieuwende medicatie vooral in de ziekenhuisomgeving toegepast. Het is belangrijk dat van deze geneesmiddelen mogelijke bijwerkingen goed in de gaten worden gehouden.

Voor de tweede maal publiceert Lareb een overzicht van de tien ziekenhuizen in Nederland die het afgelopen jaar de meeste meldingen van bijwerkingen deden bij Lareb. Het aantal meldingen vanuit een ziekenhuis kan gezien worden als een indicatie voor de kwaliteit van de farmacotherapie in dat ziekenhuis. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht stond in 2008 opnieuw bovenaan. In 2010 zullen van alle ziekenhuizen het aantal meldingen worden gepubliceerd.

Top 10 meldende ziekenhuizen 2008

Ziekenhuis

Aantal meldingen

Universitair Medisch Centrum Utrecht

84

Leids Universitair Medisch Centrum

45

Universitair Medisch Centrum Nijmegen

24

Universitair Medisch Centrum Groningen

21

Sint Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg

19

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

18

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

17

Haga Ziekenhuis, Den Haag

15

Wilhelmina Ziekenhuis, Assen

14

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

12

Bron: Lareb