Gezocht: bedrijfsarts die een middelbare school begeleidt

docentTijdens het congres over gezondheidsonderwijs op 8 april (zie berichten hierboven) kwam regelmatig de suggestie naar voren om ook gezondheid van docenten te betrekken in de aanpak van de gezonde school. Ten eerste hebben zij behoefte aan bijscholing bij het geven van BRAVIOS onderwijs. Ten tweede vervullen zij een voorbeeldfunctie. Zij zijn rolmodel voor de kinderen. Daarom is ondergetekende op zoek naar Arbodiensten die veel doen met middelbare scholen. Ik zou graag een keer met een van hun bedrijfsartsen overleggen of er een brug te slaan is tussen jeugdartsen, die over de gezondheid van de leerlingen gaan en bedrijfsartsen die gaan over de BRAVIOS leefstijlen van de leerkrachten. Wil je een keer met ondergetekende en een van de Julius jeugdartsen overleggen? Stuur dan een mail naar mijn secretaresse Annet Esser op A.F.Esser@umcutrecht.nl

Guus Schrijvers