Massamedia eerst vóór en daarna tegen vaccin tegen kanker

baarmoederhalskankerCirca vijftig procent van de 12 tot 16-jarige meisjes laat zich inenten tegen baarmoederhalskanker. De verwachting is dat dit percentage in de komende jaren gaat stijgen. De opkomst van 50% is veel lager dan de 90% bij vaccinaties tegen andere ziekten zoals polio, difterie en rubella. De opkomst is ook veel lager dan in Engeland waar de introductie van dit nieuwe vaccin met breed enthousiasme werd ontvangen.

Deze berichten kwamen naar voren op een workshop van ruim 100 vaccinatie- en preventie-experts. Die vond plaats op 9 april tijdens het Nationale Volksgezondheids Congres in De Doelen te Rotterdam. De workshop stond onder leiding van oud NPHF directeur Marieke van der Waal en ondergetekende.

Als eerste verklaring voor de lage opkomst kwam tijdens de workshop naar voren de plotselinge omslag in de publieke opinie. Media als De Volkskrant, De Telegraaf en vrouwenblad Libelle publiceerden beschouwingen met als teneur trage invoering van vaccin tegen kanker leidt tot onnodige doden.

Kamerleden, kabinet en Ministerie van VWS reageerden op deze roep van massamedia en ook van vrouwenorganisaties, door in twee jaar tijd deze innovatie snel voor te bereiden en breed in te voeren. Toen de campagne in november 2008 van start ging, was de publieke opinie echter kritisch geworden. Er verschenen stukken over de werking van het vaccin dat niet zou deugen en negatieve lange termijn effecten zou hebben. Associaties werden gelegd met DES-dochters.

De tweede verklaring voor het lage opkomstpercentage is de onderschatting van de besluitvaardigheid en kennis bij meisjes van twaalf tot zestien jaar. Het Ministerie van VWS, GGD’en, middelbare scholen en het RIVM hebben deze doelgroep niet geïnformeerd en overtuigd van het nut van dit nieuwe vaccin. Ze hebben niet via het internet informatie gegeven en alert gereageerd op de “broodje aap” verhalen die op het internet de ronde deden.

Als derde verklaring voor de mislukte vaccinatie campagne kwam naar voren de lage effectiviteit in vergelijking met andere preventieve maatregelen zoals de invoering van stoppen-met-roken poli’s, preventie van acute hartstilstand en valpreventie bij ouderen. Niet duidelijk was waarom deze vaccinatie eerder voor subsidiering in aanmerking komt dan andere preventieve interventies.

De vierde verklaring kwam in de workshop naar voren, dat de Gezondheidsraad (GR) adviseurs zou hebben ingehuurd met banden met de farmaceutische industrie. Dat tastte de integriteit van het GR advies aan. De workshop heeft betrokken partijen aangeraden te komen tot reflectie, voordat men nieuwe vaccins tegen andere vormen van kanker introduceert. Er zitten er nog al wat in de pijplijn.

Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

One thought on "Massamedia eerst vóór en daarna tegen vaccin tegen kanker"

  1. Als we even kijken wat de redenen van de “mislukking” van de prikactie zijn is de laatste mijns inziens de belangrijkste. Vanuit die laatste, de omkoperij en de douwerigheid vanuit de farmaceutische industrie, die aanvankelijk zelf met een angstcampagne kwam voor deze weinig voorkomende en doorgaans zeer goed en succesvol te behandelen ziekte, is de grootste argwaan ontstaan.  Dat die farmaceutische industrie  jaarlijks in Nederland 2 miljard uitgeeft aan “promotie” van hun producten tegen 1,5 miljard aan research (die voor een deel nog wordt besteed aan mooie publicaties om artsen tot voorschrijven te motiveren) maakt verdacht.  Omdat bovendien met veel minder kosten het bevolkingsonderzoek een veel  hogere score kan worden behaald als de “uitvalsters” die voor meer dan 50% verantwoordelijk zijn voor de fatale afloop van BMHK in Nederland, beter worden begeleid. Uit al deze gegevens komt vast te staan dat het niet in de eerste plaats gaat om volksgezondheid . Ook niet om betere besteding van het beschikbare budget. En evenmin om het “lijden der mensheid te verzachten”. Het eerste en voornaamste doel was om de betrokken geneesmiddelenbedrijven ruimte te geven voor hun knap geknutselde experimentele vaccin. Dat dit ondanks alle promotie met halve waarheden en hele leugens door de minister himself en het RIVM in zijn kielzog leidde tot veel weerstand bij het publiek, dat ook niet meer zo gedwee is na alle politieke gerommel van de laatste jaren, is niet verwonderlijk. De arrogante houding van de instanties, die vervolgens kritische wetenschappers te lijf gingen met loze argumenten als: “indianenverhalen” (de meeste argumenten van de bezorgde ouders en NVKP hadden  een bronvermelding van de  -medische- publicaties) deed daar geen goed aan. Sanmenvattend: dat de actie is mislukt is niet de schuld van de zgn. tegenstanders maar van een kennelijk omkoopbare overheid, die haar bevolking, moeders en tienermeisjes, zo weinig serieus neemt dat ze die met smoesjes, iPods en stickertjes denkt te kunnen verleiden en gebruiken voor haar verborgen agenda. Zo’n overheid krijgt terecht de kous op de kop. Wat echter wel tot schade is van de democratie. Daar mogen de betrokkenen zich eens flink over op het hoofd krabben!

Comments are closed.

Recente artikelen