Persbericht Leveste – Scheper ziekenhuis Uitstel complexe bariatrische operaties

Array

leveste-logoDe afdeling Chirurgie heeft in overleg met de Raad van Bestuur besloten de komende periode geen complexe bariatrische ingrepen, zoals een sleeve resectie, te verrichten. We vinden het uitermate vervelend dat deze beslissing mogelijk gevolgen kan hebben voor onze huidige patienten of patienten die op de wachtlijst staan voor een dergelijke ingreep. Dit kan onder meer betekenen dat wachtlijstpatienten langer op de wachtlijst zullen staan dan aanvankelijk was voorzien. Zowel de Raad van Bestuur als de afdeling Chirurgie betreurt dat enorm.

Het besluit is genomen omdat een aantal onlangs uitgevoerde complexe bariatrische ingrepen aanleiding geeft tot nader onderzoek. Dat interne onderzoek is nodig omdat we het zeer belangrijk vinden te allen tijde de best mogelijk zorg te kunnen bieden aan onze patienten. Zodra het onderzoek is afgerond, verwachten wij weer te kunnen starten met de complexe bariatrische ingrepen. De betrokken specialist, de heer Reijnen, heeft besloten tot die tijd geen werkzaamheden te verrichten. Zijn taken en patienten worden in deze periode waargenomen door de andere chirurgen van het bariatrisch team.

Alle betrokken patienten zijn inmiddels geïnformeerd. Ook is de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de hoogte gebracht van het besluit, het onderzoek en de aanleiding van het onderzoek.

Bron:Leveste

Recente artikelen