Revalidatiesector ontwikkelt EPD in samenwerking

logoOp woensdag 22 april aanstaande presenteert Revalidatie Nederland het elektronisch patientendossier voor de Revalidatiesector. Het Revalidatie EPD vervangt  op termijn het papieren dossier.  Een elektronisch dossier heeft voordelen voor de patient en voor de zorgverlener. Jannie Riteco, directeur van Revalidatie Nederland: “De komst van het Revalidatie EPD heeft vele voordelen. Dossiers zijn nooit meer kwijt, een patient hoeft maar één keer zijn/haar verhaal te vertellen en zorgverleners beschikken altijd over de meest actuele informatie over de revalidant. Met het Revalidatie EPD kunnen zorgverleners veilig digitaal werken. De patient heeft via een patientenportal toegang tot het eigen dossier en kan bijvoorbeeld daarin een dagboek bijhouden, afspraken verzetten of bepaalde dieetwensen doorgeven.”

Veilig uitwisselen
Kenmerkend voor de revalidatiesector is dat veel  zorgverleners tegelijkertijd bij de patient betrokken zijn. Het Revalidatie EPD ondersteunt deze multidisciplinaire manier van werken. Het Revalidatie EPD voldoet aan strenge veiligheidseisen. De inloggegevens die gekoppeld zijn aan bepaalde functies bepalen wat een zorgverlener in het Revalidatie EPD mag zien en kan veranderen. Zo kan een revalidatiearts meer zien van het dossier dan bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of  ergotherapeut. Bij de ontwikkeling van het Revalidatie EPD is rekening gehouden met alle landelijk  ict-normen, waardoor uitwisseling van gegevens met andere digitale dossiers mogelijk is.

Digitalisering werkt
Op woensdag 22 april vindt een feestelijke bijeenkomst plaats vanwege de lancering van het Revalidatie EPD. Dit gebeurt in aanwezigheid van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De revalidatiesector is enorm trots op haar product. Riteco: “Berichten over EPD-ontwikkelingen zijn veelal negatief. De revalidatiesector laat zien dat het wél mogelijk is om een goed en gebruiksvriendelijk EPD te ontwikkelen en dus dat digitalisering werkt!”.

Inbreng behandelaars
Het Revalidatie EPD is zorgvuldig ontwikkeld in nauwe afstemming met de toekomstige gebruikers. Drie volledige behandelteams uit drie revalidatiecentra hebben bepaald aan welke eisen het Revalidatie EPD moet voldoen.  De betrokken revalidatiecentra zijn Rijndam revalidatiecentrum, Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) en Heliomare.
Het Revalidatie EPD is vanaf 22 april beschikbaar voor de revalidatiecentra. Vanaf dat moment kunnen zij met de invoering  van het Revalidatie EPD beginnen. Naar verwachting gebruikt de eerste revalidatie-instelling in de tweede helft van 2009 het Revalidatie EPD. Gestreefd wordt dat binnen twee jaar alle 24 revalidatiecentra volledig met het Revalidatie EPD werken. Vir e-Care Solutions, van oorsprong de ICT-organisatie van de revalidatiesector, zal het dossier namens Revalidatie Nederland beheren.

Prijs gewonnen
Het Revalidatie EPD is ontwikkeld tussen 2006 en 2009 door Revalidatie Nederland in samenwerking met Vir e-Care Solutions en \’n softwarebedrijf Software. De ontwikkeling van het Revalidatie EPD vond plaats op het webgebaseerde softwareplatform van \’n softwarebedrijf. Het project is vrijwel geheel door de revalidatiesector zélf gefinancierd en heeft een prijs gewonnen binnen het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren en ICT.

Revalidatie Nederland is de branchevereniging voor de revalidatie en zet zich in voor de belangen van haar leden, gericht op het aanbieden van zo goed mogelijke revalidatiezorg. Alle 24 revalidatiecentra in Nederland (categorale ziekenhuizen) zijn lid.

Kijk voor meer informatie over Revalidatie Nederland en Revalidatie EPD op: http://www.revalidatienederland.nl/ en http://www.revalidatie-epd.nl/
Bron: \’n softwarebedrijf

Verontrustemoeders.nl

geschorst account wegens niet professioneel gebruik

Recente artikelen