EMEA wijzigt label Avastin: Onbehandelde hersenmetastasen als contra-indicatie verwijderd

Array

avastinDe Europese geneesmiddelenautoriteit EMEA heeft een beperking in het gebruik verwijderd uit het label van Avastin® (bevacizumab). Het betreft het gebruik van het middel bij patienten bij wie de primaire kanker is uitgezaaid naar de hersenen. Het EMEA is hiertoe overgegaan omdat gebleken is dat het risico op bloedingen even groot is bij patienten die met bevacizumab werden behandeld als bij degenen bij wie dit niet het geval was.De beslissing van de geneesmiddelenautoriteit is enerzijds voortgevloeid uit haar bevindingen met betrekking tot de resultaten en analyses van een aantal gerandomiseerde, gecontroleerde en open-label klinische onderzoeken en anderzijds uit een safety database die het afgelopen decennium rond het gebruik van Avastin is opgebouwd.
Hersenmetastasen kunnen bloedingen veroorzaken en daarmee voor de patient tot levensbedreigende situaties leiden. Uitzaaiingen in de hersenen openbaren zich het vaakst bij longkanker, maar doen zich ook voor bij borst-, huid-, nier- en colonkanker.

Over bevacizumab
Bevacizumab is de eerste vertegenwoordiger van een nieuwe klasse oncologische middelen, de zogenoemde angiogeneseremmers. Angiogeneseremmers remmen de groei van bloedvaten die voedingsstoffen en zuurstof aanvoeren naar kankerweefsel. Bevacizumab werd in Europa in 2005 geregistreerd voor de behandeling van uitgezaaide colorectaalkanker. In 2007 werd het geregistreerd voor de behandeling van uitgezaaide borstkanker, voor gevorderde of uitgezaaide longkanker en voor gevorderde of uitgezaaide niercelkanker. Inmiddels zijn wereldwijd meer dan 500.000 kankerpatienten met bevacizumab behandeld. Het middel ontving in 2006 de Galenusprijs voor het meest innovatieve en betekenisvolle medicijn van dat jaar.

Bron: Roche

Recente artikelen