Keurmerk voor Hospice Dôme

domeHet Hospice Dôme in Amersfoort heeft het bronzen Keurmerk Palliatieve Zorg uitgereikt gekregen.
Het hospice biedt professionele zorg, gericht op wat de zieke nodig heeft. Er is altijd deskundig personeel aanwezig. Vierentwintig uur per dag is er een verpleegkundige, die in de zorg voor de gasten wordt bijgestaan door ziekenverzorgenden en speciaal opgeleide vrijwilligers. Ook zijn er een maatschappelijk werkster en een pastor aanwezig.

De medische zorg wordt gecoördineerd door de hospice-arts. De eigen
huisarts is te allen tijde welkom om samen met de hospice-arts de medische zorg
vorm te geven. Buiten kantooruren heeft er om beurten één van de zes artsen van
de hospice-achterwachtgroep dienst. Met elkaar zorgen de medewerkers in het
hospice ervoor dat de hulp, begeleiding en medicatie, maar ook het luisterend oor en de afleiding goed op elkaar worden afgestemd.

Het Hospice Dôme bestaat dit jaar vijf jaar. Er is ruimte voor zeven gasten. Het hospice kreeg het Keurmerk uitgereikt na een audit van Stichting Perspekt.

Het keurmerk wordt uitgereikt aan zorginstellingen die voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen. Het oordeel van clienten over de zorg- en dienstverlening wordt nadrukkelijk bij de toetsingen betrokken . De kwaliteit wordt getoetst door onafhankelijke deskundigen in een twee à drie dagen durend onderzoek.

Voor meer informatie over hospice Dôme, zie zie www.hospicedome.nl. Onder het kopje Zorgverlening vindt u onder meer een filmpje over `zomaar een dag` in het hospice.

Recente artikelen