Ombudsman: Zorgverzekeraars doen het beter

0
145

wegwijzer-klachtDe Ombudsman Zorgverzekeringen, mevrouw mr. E.M.A. Schmitz, stelt in haar Jaarverslag over 2008 dat de zorgverzekeraars steeds beter met hun verzekerden omgaan. Zij baseert dit op het sterk afgenomen aantal bejegeningsklachten.

Het aantal klachten over bejegening is afgenomen met 70%, zo meldt de Ombudsman. Zij schrijft dit toe aan een meer klantgerichte houding van de zorgverzekeraars. “Er wordt beter geluisterd door de zorgverzekeraar, en besluiten worden opvallend beter toegelicht.” Schmitz meldt een lichte toename van het totaal aantal klachten. Ze vraagt aandacht voor de voorlichting door zorgverleners over de financiele aspecten van de behandeling. Daarnaast maakt ze melding van een forse toename van het aantal klachten dat te maken heeft met de betaling van zorg die in het buitenland is genoten.

Betere voorlichting over vergoedingen door zorgverleners
De Ombudsman maakt zich zorgen over de voorlichting aan patienten door zorgverleners  over wat wél en geen verzekerde zorg is. “Voor een aantal behandelingen, zoals bovenooglidcorrecties, gelden strikte regels voor de vergoeding van de behandeling door de verzekeraar. Die regels kunnen prima bekend zijn bij de zorgverleners. Zeker als het gaat om instellingen of artsen waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Het komt regelmatig voor dat patienten achteraf tot de conclusie komen dat zij een behandeling zelf moeten betalen, terwijl ze dat niet hadden verwacht. Dat kan voorkomen worden als  de zorgverlener de patient ook informeert over de financiele aspecten van de behandeling. “

Zorg in het buitenland
Schmitz meldt in het jaarverslag dat het aantal klachten over vergoeding van zorg die in het buitenland is genoten fors is toegenomen. Volgens prof. mr.  A.I.M. van Mierlo, voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, ligt hier een verband met de toegenomen mobiliteit van patienten binnen Europa. “De regels die gelden bij vergoeding van zorg in het buitenland zijn echter complex, wat leidt tot geschillen tussen verzekerde en verzekeraar.”

De Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen maken deel uit van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Meer informatie vindt u op de website www.skgz.nl.

Bron: SKGZ