Nieuwe therapie voor verslaafde gamers

gameverslavingNovadic–Kentron begint na de zomer met een nieuwe behandeling voor gameverslaafden. Acht medewerkers van de Brabantse verslavingszorginstelling gaan zich specialiseren in de therapie.

De instelling start met de nieuwe behandeling omdat het aantal gameverslaafden elk jaar blijft toenemen. ‘Momenteel krijgen wij bij Novadic-Kentron ongeveer vijftig aanmeldingen per jaar’, vertelt beleidsmedewerker Martin Reddemann. ‘En dan heb ik de alcohol- en gokverslaafden die ook veel computerspelletjes spelen niet meegeteld. Daar komt bij dat we de afgelopen jaren veel hebben geleerd over verschillende soorten internetverslaving. De gameverslaafden moeten op een eigen manier behandeld worden.’

Eigen taal
Volgens Reddemann spreken verslaafde gamers een heel eigen taal. ‘Ze kunnen geen onderscheid meer maken tussen de reele en de virtuele wereld en zitten vaak in een sociaal isolement.’ De acht hulpverleners die zich in deze therapie specialiseren, worden getraind om die taal te spreken. ‘Ze moeten zich de wereld van de gamer kunnen voorstellen en weten wat er met hem gebeurt als hij achter zijn beeldscherm kruipt.’

Ontspanning
De behandeling voor verslaafde gamers bij Novadic-Kentron is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en wijkt verder niet veel af van de methoden die worden toegepast bij bijvoorbeeld alcoholisten. ‘In tien gesprekken gaat de behandelaar samen met de gamer op zoek naar andere manieren waarop hij ontspanning of afleiding kan krijgen’, vertelt Reddemann. ‘Het is belangrijk dat de gameverslaafde daardoor uit zijn sociale isolement komt.’ De beleidsmedewerker heeft vertrouwen in de therapie. ‘Het is echt gericht op deze doelgroep en sluit daardoor veel beter aan.’ (HE)

Novadic-Kentron start na de zomer met de speciale behandelingen voor gameverslaafden.