Biomedische campus in Maastricht

avondpoli azmMaastricht krijgt een biomedische campus van internationale allure. Deze Life & Science Campus Maastricht moet op den duur 2500 fte aan extra banen opleveren.  Het officiele startschot voor de campus wordt vandaag gegeven door vijf partijen: Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Universiteit Maastricht, NV Industriebank LIOF, gemeente Maastricht en Provincie Limburg. Om 9.30 uur wordt in het Provinciehuis in aanwezigheid van secretaris-generaal Chris Buijink van het Ministerie van Economische Zaken door de vijf partners een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om te komen tot deze biomedische campus.

Een speciaal campusteam gaat zich bezighouden met de ontwikkeling van de biomedische campus, inclusief bedrijfsacquisitie en financiering. Daartoe wordt een campusdirecteur (inclusief secretariaat) aangesteld. De vijf partners staan garant voor de kosten daarvan, 250.000 euro op jaarbasis, en committeren zich voorts om uit eigen reservoir expertise in het campusteam in te brengen. Dat gebeurt met gesloten beurzen.

De campusdirecteur komt uiterlijk twee maanden na zijn aanstelling met een stappenplan voor de ontwikkeling van de campus. Dit stappenplan vormt de basis voor een te ontwikkelen masterplan, dat uiterlijk zes maanden na presentatie van het stappenplan wordt opgeleverd. De samenwerkingsovereenkomst wordt na drie jaar zowel inhoudelijk als financieel geevalueerd.

De gecoördineerde ontwikkeling van de Life & Science Campus Maastricht vindt plaats in het kader van de Versnellingsagenda Limburg, waarin ook andere projecten zijn opgenomen, zoals een mogelijk Hart- en Vaatcentrum op Avantis, de Research & Business Campus op Chemelot en Greenport Venlo.

Uniek uitgangspunt

Maastricht Randwyck heeft zich de afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot een toonaangevend biomedisch cluster in de Euregio, dat verder kan uitgroeien tot een campus van internationale allure. De Life & Science Campus Maastricht kent een uniek uitgangspunt: de gehele gezondheidsketen (van risicobepaling en preventie tot diagnose, behandeling en nazorg) en de onderzoeksketen (van basaal onderzoek tot en met concrete toepassingsmogelijkheden van de opgedane kennis) krijgen er een geïntegreerde plek aangeboden.

Het gaat daarbij om thema’s als:

– wellness (in het bijzonder sport, beweging en voeding),

– geïndividualiseerde zorg (op het individu toegesneden voeding en medicatie)

–  gezondheidsbeleid (Maastricht Study, European Competence Centre for Health Policy Advice),

– risico-inventarisatie (toxicogenomics centre, pharmacagenomics centre, life style checkpoint),

– ouder worden (topinstituut voor gezond ouder worden, uitbreiding van de vakgebieden gerontologie/ geriatrie)

Рleven lang leren (̩ducation permanente, interactieve omgevingen, wetenschappelijke congressen).

Integraal
De Life & Science Campus Maastricht biedt daartoe:

  • een integrale gezondheidsketen:  Maastricht is in staat alle aspecten van gezondheid, ziekte en herstel te bedienen, van risicobepaling en preventie tot diagnose, behandeling en nazorg. Het Maastricht UMC+ is met haar verbinding tussen geneeskunde, gezondheidswetenschappen en life sciences uniek in Nederland;
  • een integrale onderzoeksketen: het onderzoek in Maastricht bestrijkt en verbindt het hele onderzoekspalet, van basaal onderzoek tot concrete toepassingsmogelijkheden;
  • een internationale context: Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+ zijn geïnternationaliseerde instellingen met een in alle opzichten open venster naar de wereld;
  • een open stadscampus: de koppeling van hoogwaardige preventieve en curatieve zorg met thema’s als public health, beweging, voeding, life style en wellness zorgt ervoor dat het cluster er niet alleen voor kennisinstellingen en bedrijven is, maar ook voor de burger die geïnteresseerd is in zijn/haar gezondheid.

Werkgelegenheid
Door deze mogelijkheden optimaal te benutten willen de betrokken partijen de komende jaren zowel de academische als de bedrijfsmatige activiteiten op het terrein van gezondheid, life style en life sciences sterk doen toenemen. Dit moet resulteren in tenminste 2500 fte aan additionele werkgelegenheid.

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+.
Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een belangrijke plaats in. Deze zijn nauwgezet afgestemd met het fundamenteel en het (experimenteel) klinisch onderzoek. Dit resulteert in de klinische onderzoeksspeerpunten hart en vaten; oncologie, chronische ziekten en geestelijke gezondheidszorg en neurowetenschappen.

Recente artikelen