Functioneren CAK onder de loep

0
212

cg-raadWoensdag 20 mei buigt de Vaste Kamercommissie van VWS zich over het functioneren van het CAK. De CG-Raad wil dat de commissie daarbij speciaal let op mogelijke knelpunten bij de uitvoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en van de Compensatie Eigen Risico (CER).
De CG-raad maakt zich al geruime tijd zorgen over de uitvoering van de nieuwe Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) door het CAK. Bij de uitvoering van de wet moeten diverse instanties onderling gegevens uitwisselen. Het risico is daarbij groot dat mensen door administratieve fouten niet gevonden worden.
Daarnaast is het de vraag of de onderlinge gegevensuitwisseling tijdig klaar kan zijn.
De CG-Raad wil daarom graag weten of de staatssecretaris kan garanderen dat de uitvoering van de Wtcg in 2010 goed verloopt.

Eigen risico
Verder vraagt de CG-Raad ook om verbetering van de procedure voor de Compensatie Eigen Risico in 2009. Daarbij wordt onder meer verwezen naar een recente uitspraak van de rechtbank in Leeuwaarden. Die zegt dat het CAK bij een bezwaarprocedure ook moet kijken naar de gegevens die mensen zelf aanleveren over hun medicijngebruik.Klik hier voor de brief aan de Kamercommissie

Bron: CG-raad