Functioneren CAK onder de loep

cg-raadWoensdag 20 mei buigt de Vaste Kamercommissie van VWS zich over het functioneren van het CAK. De CG-Raad wil dat de commissie daarbij speciaal let op mogelijke knelpunten bij de uitvoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en van de Compensatie Eigen Risico (CER).
De CG-raad maakt zich al geruime tijd zorgen over de uitvoering van de nieuwe Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) door het CAK. Bij de uitvoering van de wet moeten diverse instanties onderling gegevens uitwisselen. Het risico is daarbij groot dat mensen door administratieve fouten niet gevonden worden.
Daarnaast is het de vraag of de onderlinge gegevensuitwisseling tijdig klaar kan zijn.
De CG-Raad wil daarom graag weten of de staatssecretaris kan garanderen dat de uitvoering van de Wtcg in 2010 goed verloopt.

Eigen risico
Verder vraagt de CG-Raad ook om verbetering van de procedure voor de Compensatie Eigen Risico in 2009. Daarbij wordt onder meer verwezen naar een recente uitspraak van de rechtbank in Leeuwaarden. Die zegt dat het CAK bij een bezwaarprocedure ook moet kijken naar de gegevens die mensen zelf aanleveren over hun medicijngebruik.Klik hier voor de brief aan de Kamercommissie

Bron: CG-raad

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen