Lekken in BIG register RIBIZ schenden privacy geregisteerde zorgverleners

2
550
42-16239515Het besluit over invoering van het EPD is vrijwel genomen.De Tweede Kamer heeft ingestemd met invoering van het Elektronisch Patientendossier. Als ook de Eerste Kamer instemt, gaat het begin  2010 van start. Massaal sturen artsen een bezwaar tegen opname in het EPD in en na de recente ontdekkingen van lekken in het EPD en BIG register wordt het tijd de verbanden eens op een rij te zetten:

Om de toegankelijkheid van de gegevens van het RIBIZ te verbeteren werd in februari een aanpassing van het Registratiebesluit voorbereid. Daardoor werd het ook mogelijk worden om een lijst van opgelegde bevoegdheidsbeperkingen rechtstreeks te raadplegen op de website van de BIG-registers (www.ribiz.nl). Het lijkt erop dat er dus een ook een aanpassing is geweest in de wijze waarop men in het register kan zoeken. De Wet BIG is er om de patienten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Maar het lijkt er nu ook op dat er flink misbruik kan worden gemaakt van het systeem en komt de privacy van de registreerden in gevaar. sara

Je kan feilloos achterhalen wie er bijvoorbeeld vandaag 50 jaar zij  geworden. Informatie die je niet zomaar met iedereen wil delen. Door het lek bij het RIBIZ weten we dat deze oa deze zorgverleners vandaag Sara zien. Gefeliciteerd!

Door het lek bij het RIBIZ hebben we ook de mogelijkheid om te uit te zoeken of iemand met een zorgverleners is getrouwd of in een en hetzelfde huis woont en dus vandaag een verjaardag heeft! Dit staat overigens ook bij de tips die RIBIZ zelf geeft aan de gebruiker.  In het register staan ruim 400.000 zorgverleners. De minister zegt voor een nieuwe techniek te gaan zorgen om zorgverleners toegang te geven tot het EPD omdat de beoogde EPDpas ‘gekraakt’  is. Waar denkt men aan? Ik hoop niet aan een koppeling met het Ribiz! We hebben nu wel bewezen dat er  allerlei kwalijke verbanden zitten in dat BIG register en RIBIZ. We hebben het Ribiz om een reactie gevraagd maar die hullen zich in stilte.  Dat toont de betrokkenheid van het Ribiz. Zij zijn vorige week al door Michiel Tebbed op de hoogte gebracht en dus sinds vorige week op de hoogte. Maar dat juist het Ribiz er blijk van geeft de privacy regels van het BIG register niet goed te kennen, is jammer.

2 REACTIES

 1. In een gesprek met de journalist van de Telegraaf begreep ik dat de KNMG ook al kennis hebben genomen en zullen reageren. Daarnaast is wellicht niet bij iedereen duidelijk waarom dit nu kwalijk is. Ribiz slaat de regeld op de wet Wbp in de wind. Wbp stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Een organisatie dus ook het Ribiz

  • mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is. Of als de betrokken burger toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn gegevens.
  • mag niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
  • mag de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk,
  • moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen.
  • moet de verwerking in veel gevallen melden (zie hieronder);
  • moet de betrokken burger in principe altijd informeren over de gegevensverwerking.

  Op 2 punten en dan weten we nog niet hoe kwetsbaar het systeem dus feitelijk is.

 2. Information is the name of the game Vanuit de samenleving is een enorme vraag naar privé-informatie die langs officiële weg niet te achterhalen is. Banken, verzekeringen en advocaten er zijn altijd partijen die meer willen weten dan uit openbare bronnen te destilleren valt. -edit, rest verwijderd wegens reclame met linkspam-

Comments are closed.