Eerste Kamer zeer sceptisch over EPD

0
119

EPDEen groot deel van de Eerste Kamer staat argwanend tegen de invoering van een landelijk elektronisch patientendossier (EPD). Het voorstel (EK 31.466, A  pdf icoon) is op 19 februari 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. De Eerste Kamercommissie voor VWS/JG heeft op 15 mei 2009 het voorlopig verslag uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord. De commissie bespreekt op 26 mei 2009 de onderwerpen voor een gedachtewisseling met deskundigen.

Uit een enquête van Medisch Contact bleek onlangs dat een ruime meerderheid van de artsen het bezwaarformulier tegen het EPD heeft ingevuld of overweegt dat te doen (MC 20/2009: 880).Dat gegeven voedt de scepsis van de Eerste Kamer, die ook zichtbaar wordt in het vorige week verschenen ‘voorlopig verslag’ van de Vaste Kamercommissie voor VWS. We staan op het standpunt dat invoering pas kan plaatsvinden als de beveiliging van het systeem geen problemen meer oplevert. We verwachten van de minister dus forse toezeggingen.’

Het zal een week of zes duren voordat de schriftelijke vragen zijn beantwoord. Waarschijnlijk zal de Kamercommissie zich laten informeren door experts, waarna pas de mondelinge behandeling kan volgen. Naar verwachting zal op zijn vroegst dit najaar over het wetsontwerp worden gestemd. Het ministerie van VWS wil niet reageren op de MC-enquête en het gebrek van draagvlak onder artsen. ILS/HM/JV

Voorlopig verslag van de Vaste Kamercommissie voor VWS