Gezondheidscentrum Withuis blikt terug en vooruit

Array

boekenVier markante thema’s kenmerken de geschiedenis van het Academisch Gezondheidscentrum, dat in 1973 tot stand kwam. De thema’s zijn:
1.multi-disciplinariteit,
2. positie van de patient,
3. samenwerking met de universiteit en
4. organisatie en bedrijfsvoering.

Het eerste thema was een operationeel antwoord op de in de jaren zestig gevoelde behoefte aan integrale zorg. Hiermee werd gedoeld op de samenhangende aanpak van lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten van gezondheidsproblemen. Ook ging het om preventie van preventie, diagnose, therapie en verpleegkundige zorg.

Deze benadering is in latere jaren in de eerste lijn gemeengoed geworden. Van daaruit is de term geïntegreerde zorg ontstaan, waarmee wordt gedoeld op de wenselijke samenhang tussen de eerste en tweede lijn. Het operationele antwoord daarop, nu en in de toekomst, is multidisciplinaire ketenzorg.

Woorden van deze strekking staan op pagina 147 van het prachtige boek Het Academisch Gezondheidscentrum Withuis in Venlo, geschiedenis en toekomst, 1973-2008. Het is onlangs uitgekomen. Medesamensteller, Withuis oprichter en oud-hoogleraar huisartsgeneeskunde Harry Crebolder stuurden het mij toe. Op Hemelvaartsdag las ik het. Het boek behandelt in 160 pagina’s de vier genoemde thema’s op een bijzonder openhartige wijze. Aan de orde komen de rollen van de huisartsen, hun echtgenotes, de goodwill problematiek, het bestuur dat wel en niet op afstand bestuurt, de soms wel en soms niet moeizame relatie met de wijkverpleging.

En iedere keer weer blijkt het idealisme van de werkzame professionals de doorslag te geven. Het boek is mooi vorm gegeven en bevat talrijke details. Dit boek is verplichte literatuur voor iedereen die in een gezondheidscentrum gaat werken of daarover les geeft. Het boek heeft als ISBN nummer 987-90-9023536-3. Het is uitgegeven door het Gezondheidscentrum Withuis te Venlo.

Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen