Drie NPK werkgroepen presenteren resultaten

logo_npkHet NPK is een omvangrijk en ambitieus programma, met meer dan honderd doelstellingen en actiepunten. In 2006 zijn zeven prioriteiten benoemd, die stuk voor stuk onder leiding staan van een NPK werkgroep. Onlangs hebben drie van de zeven NPK-werkgroepen een rapport afgerond. Hieronder een samenvatting van de rapporten.

Bevolkingsonderzoek dikke darmkanker: ‘scenario’s voor een goede invoering’
In deze rapportage heeft werkgroep 2: ‘Screening dikke darmkanker’ een overzicht gegeven van de praktische aspecten van invoering van een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Geconstateerd wordt dat de huidige infrastructuur, financiering en het beleid voor de toekomstige ‘robuuste screeningsorganisaties’ geschikt zijn om een bevolkingsonderzoek naar darmkanker in op te nemen. (Lees rapport als PDF)

Aansluiting van screening naar curatieve zorg. Praktische problemen en mogelijke oplossingen
Werkgroep 3: (‘Na de screening’) heeft het traject in kaart gebracht dat doorlopen wordt nadat het bevolkingsonderzoek naar borst- en baarmoederhalskanker een noodzaak tot doorverwijzing naar de curatieve sector tot gevolg heeft gehad. Bij een deel van de gevallen leidt dat niet tot zeer laat tot verdere diagnostiek en behandeling. Bovendien is informatieverstrekking vanuit de screeningsorganisatie naar de curatieve sector niet altijd adequaat. Dit alles heeft ertoe geleid dat de werkgroep voor zowel borstkankerscreening als voor baarmoederhalsscreening een ‘ideaal pad’ heeft opgeleverd. Lees rapport als PDF Deskundigheidsbevordering van artsen en verpleegkundigen in de oncologie
Werkgroep 7 zet zich in voor het bevorderen van de oncologische deskundigheid van artsen en verpleegkundigen in de oncologie. Het rapport gaat in op multidisciplinaire kwaliteitsvisitatie als instrument om de kwaliteit van de oncologische zorg te bewaken en te bevorderen. Daarnaast worden verschillende publicaties ten aanzien van de concentratie en spreiding van de oncologische zorg besproken, evenals publicaties over de handhaving van de normen uit de richtlijnen die beroepsorganisaties hebben vastgesteld. In de aanbevelingen voor de beroepsgroep van verpleegkundigen zijn ook de nurse practitioners en de physician assistants betrokken. Lees rapport als PDF

Bron: NPK

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen