Medisch Spectrum Twente besteedt extra aandacht aan de “kwetsbare oudere”

0
206

ouder wordenMedisch Spectrum Twente (MST) is enige tijd geleden begonnen met het extra screenen van patienten van 65 jaar en ouder. Veel ouderen zijn kwetsbaar en lopen het risico extra gezondheidsproblemen te krijgen tijdens opname in het ziekenhuis. Met de nieuwe gestructureerde aanpak probeert MST deze extra klachten bij oudere patienten te voorkomen, verminderen of indien mogelijk, te verhelpen.
Medisch Spectrum Twente besteedt sinds afgelopen najaar veel aandacht aan het tijdig onderkennen van problemen waar deze specifieke patientengroep mee te maken kan krijgen. Oudere patienten worden bij opname gescreend door middel van een vraaggesprek met de verpleegkundige. Bij deze screening wordt gelet op eventuele kwetsbaarheden van de patient. Door deze gestructureerde aandacht probeert het ziekenhuis bijkomende gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld ondervoeding te verkleinen.

De fysieke gesteldheid van de oudere patienten wordt digitaal bijgehouden in Mediscore®. In dit software programma worden de uitkomsten van de screening bijgehouden. Op deze manier wordt snel duidelijk welke patient kans op bijkomende gezondheidsproblemen heeft. Wanneer dit bekend is, kan hier direct zorg op ingezet worden. “De afgelopen tijd bleek dat maar liefst 70 % van de 65 plussers kwetsbaar is, dit is weliswaar een hoog aantal, maar dit inzicht is tegelijkertijd noodzakelijk om tijdig op deze extra klachten in te kunnen spelen teneinde ze te voorkomen of te verhelpen” aldus lid van projectgroep Frail and Elderly, M Holtslag.
De projectgroep Frail and Elderly organiseert 15 juni een symposium waar door deskundigen dieper ingegaan wordt op de gestructureerde aandacht voor oudere patienten in MST. Dit symposium is bedoeld voor mensen uit de zorg. MST hoopt dat alle zorginstellingen de aandacht voor de ouderen verscherpen om de extra gezondheidsproblemen te voorkomen.

Bron:MST