Brief aan de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer over de Toekomst AWBZ

0
129

In de brief aan de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer over de Toekomst AWBZ geeft ZN de gezamenlijke visie van de zorgverzekeraars op de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden per 2012. De Tweede Kamer overlegde donderdag 18 juni met de staatssecretaris over de toekomst van de AWBZ en een reactie van de staatssecretaris op de motie-Wiegman.

Er ligt een breed gedragen advies van de SER om de AWBZ door de zorgverzekeraars voor eigen verzekerden te laten uitvoeren. Daarnaast is er een motie van de Tweede Kamer (motie-Vietsch) voor opheffing van de zorgkantoren. Het huidige mandaat van de zorgkantoren loopt in 2011 af. ZN heeft afspraken gemaakt met de staatssecretaris van VWS over de uitvoering van de AWBZ per 2012. Deze afspraken zijn vastgelegd in het stappenplan ‘Uitvoering AWBZ’. Afgesproken is dat de staatssecretaris uiterlijk op 1 juli 2010 een ‘go’ of ‘no go’-beslissing neemt over de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden vanaf 2012. De wijziging van de uitvoering van de AWBZ vraagt om een tijdige, zorgvuldige voorbereiding. ZN verzoekt u om er bij de staatssecretaris op aan te dringen om voor 1 juli 2010 een positief besluit te nemen, zodat uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden per 2012 haalbaar is.

Lees de volledige brief van ZN over de toekomst van de AWBZ.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland