Gezondheidszorg in gevangenissen onvoldoende

Kwaliteitsslag gemaakt, maar penitentiaire inrichtingen moeten zorg in avond, nacht en weekend beter regelen
gevangenisPenitentiaire inrichtingen hebben de afgelopen jaren een kwaliteitsslag gemaakt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is tevreden over de professionalisering van artsen en verpleegkundigen. Risico’s ziet de IGZ vooral in de avond, nacht en het weekend. De zorg op deze tijdstippen laat nog te wensen over en zorgt voor onnodige risico’s. De medische zorg in gevangenissen laat te wensen over. Vooral met de acute zorg ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is het niet goed gesteld, zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie spreekt over “een hoog risico op verkeerde beoordeling, met incidenten of calamiteiten als gevolg”.

Medische zorg in gevangenissen hoort vergelijkbaar te zijn met zorg buiten detentie. Er is de afgelopen jaren veel verbeterd en er is een goed werkend kwaliteitsysteem ontwikkeld. Er moet, zo schrijft de IGZ in het vandaag gepubliceerde rapport, wel nog een aantal knelpunten worden aangepakt:

 • De vervolgzorg na ontslag uit de inrichting is onvoldoende en moet beter.
 • De klachtenprocedure en calamiteiten meldingen moeten gebruikt worden om van te leren en de kwaliteit en veiligheid  te verbeteren.
 • Medicatieveiligheid moet worden gezekerd door beter/vollediger gebruik van het elektronisch patienten dossier (EPD).
 • Artsen moeten ook buiten het spreekuur beschikbaar zijn voor niet patient gebonden taken.
 • Er moet aandacht zijn voor het krijgen van voldoende deskundige artsen en verpleegkundigen, speciaal opgeleid om in een penitentiaire inrichting te werken.
 • Acute tandheelkundige zorg is vaak nog onvoldoende geregeld.
 • 37 van de 39 medische diensten gaven aan dat er medicijnen worden uitgedeeld door niet deskundig personeel.
 • Het beheer van de noodvoorraad medicijnen is onder de maat.

De IGZ beveelt de Staatsecretaris van Justitie en de Dienst Justitiele Inrichtingen onder meer aan om voor 1 oktober 2009 de toegang tot de medische zorg in de avond en nacht te verbeteren. Gedetineerden met een medische klacht moeten makkelijk telefonisch contact kunnen hebben met de dienstdoende arts of een professioneel triagist.

Vanaf 1 oktober 2009 moet de medische dienst bij vrijlating een kopie van de probleemlijst en de medicatielijst meegeven aan alle gedetineerden. De vervolgzorg is immers veiliger als relevante medische geschiedenis bij artsen buiten de inrichting bekend is. Eventueel noodzakelijke vervolgzorg in de GGZ dient vóór ontslag geregeld te zijn.

De IGZ zal bij de directeur van de instelling aandringen op maatregelen tegen het hoofd medische dienst en de verantwoordelijke arts, als in de tweede helft van 2009 het beheer van de noodvoorraad medicatie niet op orde is, of is gebracht.

Ga hier naar het rapport: Medische diensten in penitentiaire inrichtingen

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

One thought on "Gezondheidszorg in gevangenissen onvoldoende"

 1. De Staatssecretaris weet ook dat nota bene de zorg buiten gevangenissen voor niet criminele medemensen, slachtoffers van allerhande criminele aktiviteiten van anderen, ver beneden de maat is.
  Begin daar eerst maar aan.
  Het barst van de clienten die bijvoorbeeld slachtoffer zijn van bedreiging tegen het leven, om maar iets te noemen,
  die konden barsten in dit land.
  Met verstrekkende gevolgen.
  En dacht de Staatssecretaris nu werkelijk dat de -zorg- voor slachtoffers goed geregeld zou zijn?
  “Slachtofferhulp” weet de geachte Staatssecretaris als überhaupt al vervolgd zou worden wegens die feiten, wat dan die zogenaamde zorg inhoudt voor slachtoffers in realiteit van bedreiging?
  Beste overheid, tweede kamer, wanneer pakt u alle loslopende daders ook vaak vrouw aan die zodanige trauma’s bezorgen aan zelfs partners onder gebruikmaking van een etiketje ook nog eens en in gevallen dat er zelfs sprake is van liegende hulpverlening in dit land ook nog?
  Bar en boos is het.
  Een zootje met een enorme doofpotkultuur op gebied van die zogenaamde ggz ook regulier, de eigen tokoafscherming ten koste van welzijn van vele ook kinderen omdat het beeld van vrouwen die bedreigen en nog erger niet in het straatje past van politiek Nederland….

Comments are closed.

Recente artikelen