Mantelzorgers: veel knelpunten…

mantelzorg1Mantelzorgers: veel knelpunten in relatie met zorginstellingen

Bijna 80% van de mantelzorgers meldt één of meer  knelpunten in de relatie met de zorginstelling waar de partner of een familielid verblijft. Dat blijkt uit de reacties op de landelijke meldweek van Mezzo. Daarbij staan communicatie, kwaliteit van zorg en taakverdeling bovenaan.

Mantelzorgers waarvan het familielid in een zorginstelling wordt opgenomen, krijgen te maken met een andere invulling van hun taak dan in de thuissituatie. Ook spelen gevoelens als te kort schieten, eenzaamheid of schuldgevoel vaak een rol. Uit de reacties op de meldweek van Mezzo blijkt dat zorginstellingen nog te weinig oog hebben voor de mantelzorger.

Communicatie
Meer dan 300 mantelzorgers reageerden op de meldweek. Het thema communicatie scoort het hoogst. Van de 188 meldingen over dit onderwerp zijn er 115 negatief (61%). Mantelzorgers missen voorlichting, overleg met verplegend personeel of met het management, mogelijkheden tot inspraak of een klachtenprocedure. Ook kwamen er meldingen vanuit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het komt bijvoorbeeld voor dat mensen niet op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in medicatie of behandelplannen.

Kwaliteit
De kwaliteit van zorg komt als tweede belangrijke punt naar voren. Door personeelstekorten blijven veel taken liggen. Bij ruim een derde van de meldingen voelt de mantelzorger zich daardoor gedwongen om die op zich te nemen, zoals hulp bieden bij het eten en drinken. Wat opvalt, is het aantal meldingen over het gebrek aan tandheelkundige zorg.

Taakverdeling
Na de opname in een verzorgingshuis, psychiatrische instelling of andere woonvorm, blijft de mantelzorger meestal wel een rol spelen. Uit de reacties blijkt 23% problemen te hebben met de taakverdeling. “In de praktijk blijkt dat ik meer uren mantelzorg geef dan voor de opname in het verpleeghuis”, meldt een mantelzorger.

Mezzo brengt de resultaten van de meldweek onder de aandacht van de koepelorganisaties, zorginstellingen, politici en beleidsmakers.