Vrije prijzen zorgvuldig uitbreiden

klink-medicalfacts-jan-de-leeuw-spMinister Klink wil zorgvuldige uitbreiding van vrije prijzen voor behandelingen in ziekenhuizen.

Nu gelden die voor 34 procent van de zorg. In 2011 komen er als het aan Klink ligt voor 50 procent van de ziekenhuiszorg vrije prijzen. Minister Klink kiest voor een zorgvuldige invoering. Volgend jaar maakt het ministerie nog een jaar een pas op de plaats.

Lagere prijzen
Dat zei Klink woensdag 24 juni tijdens overleg met de Tweede Kamer. Het kabinet wil dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen voor steeds meer behandelingen gaan onderhandelen over de prijs. Die zou dan lager kunnen komen te liggen dan nu het geval is. Ook zou de kwaliteit van de zorg transparanter kunnen worden.

Steun van Tweede Kamer
Voorwaarde voor vrije prijzen is dat per behandeling een rekening kan worden opgemaakt. Met die manier van betalen voor ziekenhuiszorg via DBC’s is al begonnen. Een operatie om het declaratiesysteem te vereenvoudigen is in volle gang. Voor de invoering van het nieuwe declaratiesysteem neemt de minister de tijd tot 2011. De Tweede Kamer steunde Klinks aanpak van een zorgvuldig invoeringstraject.

Geen prijsbeheersingsinstrument
De minister gaf gisteren in een brief aan de Kamer aan dat hij niet van plan is een prijsbeheersingsinstrument (maximumtarieven) in te zetten in het segment van vrije prijzen. Klink verwijst daarvoor naar een advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die heeft op verzoek van de minister onderzoek gedaan naar de prijsontwikkeling voor het gehele B-segment (de 34% van de ziekenhuiszorg waar vrije prijzen gelden). Op basis van prijsafspraken die tot nu toe zijn gemaakt, komt een ‘gunstig beeld’ naar voren. De reele prijzen in het B-segment zijn licht gedaald.

Bron:AllePersberichten.nl