Consultatiebureaus ouderen

Array

ouderenzorgCorrectie: Eerste Kamer wil ook consultatiebureaus ouderen
Begin juni stond op onze site het volgende bericht. Sinds begin dit jaar functioneert de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Die nieuwe wet vervangt de oude Wet op de Collectieve Preventie en de infectieziektenwet. Die vervanging was nodig omdat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO nieuwe richtlijnen voor infectieziektebestrijding had opgesteld. De WPG regelt in artikel 5 van de WPG ook dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdgezondheidszorg.

Kamerlid Agnes Kant heeft in het najaar 2008 een wijzigingsvoorstel aangenomen gekregen in de Tweede Kamer. Er staat nu een artikel 5A in die wet, dat gemeenten verantwoordelijk maakt voor de ouderengezondheidszorg, dit naar analogie van het gewone artikel 5 over jeugdgezondheidszorg. Ook voor ouderen zouden, aldus de Tweede Kamer in navolging van Kant, consultatiebureaus moeten komen met vroegtijdige signalering van gezondheidsproblemen. 

Ondergetekende schreef dat de eerstekamer dit artikel 5A buiten werking had geplaatst. Dat is niet waar en verdient correctie. SP Eerste-kamerlid en oud-collega Sineke ten Horn mailde mij: De Eerste Kamer heeft gehele Wet Publieke gezondheid aangenomen. Klink heeft echter toegezegd aan de Eerste Kamer om artikel 5 niet eerder in werking te laten treden, dan dat de Eerste Kamer vindt dat Minister Rouvoet naar hun tevredenheid de vragen heeft beantwoord over artikel 5, en dan in het bijzonder over het Elektronisch Kinddossier (EKD).  De Eerste Kamer is erg kritisch over dit EKD.

Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen