EPIC is een veel gebruikt softwareprogramma

softwareKaiser Permanente, de Mayo Clinic, het Cleveland General Hospital en 500 andere kleinere zorgorganisaties gebruiken alle het webbased software programma EPIC voor de ondersteuning van hun transmurale zorg. Al deze genoemde organisaties runnen eerstelijnsvoorzieningen,  ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen. Sinds 1995 ondersteunt EPIC  een gezamenlijk medisch dossier van huisartsen en specialisten en het berichtenverkeer tussen beide en andere professies.

Sinds 2005 hanteert Kaiser Permanente  EPIC ook voor alle niet-medische ziekenhuisdiensten. Zij doet dat na het mislukken van een eerdere software programma, dat KP zelf had ontwikkeld: men was een te kleine organisatie daarvoor. In 2003 mislukte eveneens een ziekenhuis software programma van IBM. Dat was technisch wel prima maar hield te weinig rekening met de implementatie en acceptatie door artsen. EPIC bood uiteindelijk uitkomst.

Al deze informatie kreeg ik van Paul Wallace, oncoloog en directeur Zorginnovatie bij Kaiser Permanente te Californie. Wallace bezocht van 2 tot en met 4 juli het Julius Centrum. KP heeft geen aandelen in EPIC is gewoon een van de klanten. Tot zover dit bericht.

In Nederland hanteren het Lucas-Andreasziekenhuis en het Spaarneziekenhuis EPIC software voor hun ziekenhuisdiensten. Ik kijk verlangend uit naar het moment dat een van de zeven Nederlandse zorgketen-organisaties software aankoopt voor hun eerstelijn, huisartsen, thuiszorg, medisch specialisten, ziekenhuis en ouderenzorg. EPIC kan dan bieden, maar er zijn ook andere grote software bedrijven.
Guus Schrijvers