A / H1N1-griep in België: van isoleringsfase naar verminderingsfase

influenza1Het virus influenza A (H1N1) is een genetische hercombinatie van het menselijke influenzavirus met het vogelgriepvirus en het varkensgriepvirus. In Belgie verspreidt het Interministerieel Commissariaat Influenza, dat instaat voor de nationale coördinatie, op regelmatige basis de laatste officiele informatie.
Na overleg tussen de federale overheid en de deelstaten heeft Belgie besloten om vanaf 14 juli 2009 van de strategie 1A ‘containment’ over te gaan naar de strategie 1B ‘mitigation’. De Belgische overheden willen zich zo voorbereiden op de massale terugkeer van vakantiegangers in de tweede helft van juli uit landen waar het A / H1N1-virus zich sterk verspreidt.

In de eerste fase 1A, tussen 27 april en 13 juli 2009, is de doeltreffendheid van de procedures van het Influenzaplan gebleken. Deze fase maakte het publiek vertrouwd met het virus.

De overgang naar fase 1B heeft een aantal concrete gevolgen:

  • De huisarts zal zijn patienten geval per geval behandelen. Hij zal geen staal meer nemen dat door het laboratorium van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) geanalyseerd wordt.
  • Alleen patienten die tot een risicogroep (oudere mensen, zwangere vrouwen, kinderen …) behoren, zullen nog met antivirale middelen behandeld worden.
  • Zowat 200 vrijwillige huisartsen, van wie de patienten representatief zijn voor de bevolking, zullen doorlopend en systematisch informatie verzamelen over de getroffen patienten en de efficientie van de verstrekte behandelingen.

Er zijn ook verschillende informatie-initiatieven voor de verschillende betrokken partijen zoals artsen, urgentiediensten en apothekers.

Het grote publiek kan nog steeds terecht op de website van het Commissariaat Influenza www.influenza.be voor alle nuttige informatie over het virus en de verspreiding ervan. Ook het Callcenter Influenza blijft toegankelijk op het gratis nummer 0800 99 777, van maandag tot vrijdag van 8 tot 17 uur en tijdens het weekend van 9 tot 17 uur.

De FOD Binnenlandse Zaken coördineert de informatie voor de provinciale en gemeentelijke overheden. Weldra ontvangen de gemeenten voorraden antivirale middelen en chirurgische maskers.

Tegen eind september, begin oktober zullen er gratis vaccins beschikbaar zijn. Alle informatie hierover zal tijdig meegedeeld worden.

Lees het volledige persbericht over de nieuwe fase voor de A / H1N1-griep op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Bron: Federale overheid Belgie

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen