Sterftecijfers ziekenhuizen eerder misleidend dan richtinggevend

0
164

Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen streeft bruikbaar en betrouwbaar sterftecijfer na
hsmrpicMinister Klink wil dat ziekenhuizen vanaf 2010 hun sterftecijfers verplicht bekendmaken. Maar uit vergelijkingsonderzoek van zes topklinische ziekenhuizen, de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, blijkt dat het HSMR-sterftecijfer (Hospital Standardised Mortality Ratio) nog niet geschikt is om te gebruiken als meetinstrument voor de kwaliteit van zorg. De vereniging streeft uniformiteit en vergelijkbaarheid van de medische codering na zodat het cijfer wel een betrouwbare weergave wordt van de kwaliteit van zorg. Daarover verschijnt morgen een artikel in het vakblad Medisch Contact.

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor de gestandaardiseerde ziekenhuissterfte als indicator voor de kwaliteit van zorg. Dit hangt samen met de behoefte aan verbetering en transparantie in de zorg. De ruwe sterftecijfers van ziekenhuizen zijn lastig te vergelijken, omdat patientenpopulaties per ziekenhuis kunnen verschillen. Om dit te corrigeren is de HSMR of gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer ontwikkeld, gebaseerd op een model uit het Verenigd Koninkrijk dat al langer gebruikt wordt.

De Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen ziet het sterftecijfer als een zinvol hulpmiddel om objectief te zien welke sterke en zwakke punten een ziekenhuis in huis heeft. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren hebben de zes ziekenhuizen daarom hun sterftecijfers van 2003 tot en met 2007 op detailniveau met elkaar vergeleken. De basis voor de analyse is ontleend aan de landelijke medische registratie (LMR). Het betreft een database met bijna 1,5 miljoen opnamen van de zes ziekenhuizen, waarvan 418.567 opnamen meetelden bij de HSMR-berekening.

“De grote verschillen tussen onze HSMR-uitkomsten en het grillig verloop van de sterftecijfers in de loop der jaren konden niet verklaard worden door variaties in kwaliteit van zorg. Er bleken `niet met de zorg samenhangende factoren’ zoals onjuiste, incomplete en inconsistente gegevens in de landelijke registratie, en ook bepaalde patienten- en regionale-factoren, van invloed te zijn op de HSMR uitkomsten”, aldus Douwe Hemrika, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. “Onze samenwerking biedt de mogelijkheid om deze variabele factoren te analyseren en deze te corrigeren, waardoor er een bruikbaar en betrouwbaar HSMR-cijfer ontstaat”.

De Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR) is een methodiek om vermijdbare sterfte in ziekenhuizen zichtbaar te maken en te vergelijken met andere ziekenhuizen. De HSMR geeft aan in welke mate een ziekenhuis meer of minder sterfte heeft dan verwacht mag worden op basis van de sterftekansen van de patienten die zijn opgenomen in een ziekenhuis. Als de HSMR significant hoger is dan 100, sterven in een ziekenhuis meer patienten dan op grond van de mix aan patienten verwacht mag worden.

De Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen bestaat uit: Catharina-ziekenhuis in Eindhoven, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht en Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting OLVG, via telefoonnummer (020) 599 25 34.

Bron: OLVG