KNMG bang voor mondige patiënt?

0
230

mondige-patient-met-artsHoewel artsen en andere zorgverleners steeds vaker in overleg gaan met belangenbehartigingsorganisaties van clienten en patienten om te weten wat ervaringen van clienten met zorgleveranciers zijn, staat de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst) erg sceptisch tegenover de nieuwe Wet clientenrechten zorg (Wcz). Eric Verkaar, directeur van Zorgbelang Gelderland, en namens Zorgbelang Nederland woordvoerder op het gebied van patientenrechten, zet zijn vraagtekens bij deze kritische houding van de KNMG.

Rechten en plichten
In grote lijnen komt de kritiek erop neer dat de KNMG vindt dat de nadruk in de Wcz niet te zeer moet liggen op individuele genoegdoening voor de patient. Genoegdoening voor de patient moet in balans zijn met het bevorderen van de kwaliteit van de zorg. Met andere woorden: de patient hoeft niet zozeer meer rechten te krijgen volgens de KNMG, als ‘de zorg’ maar verplicht wordt om zich aan bepaalde richtlijnen te houden. Ook de zorgverzekeraars hebben hierin volgens de KNMG een belangrijke taak. Zorgverzekeraars hebben ten slotte een zorgplicht ten opzichte van de patient. Dat houdt in dat zij hun verzekerden goede, bereikbare en tijdige zorg moeten garanderen.

Angst
‘Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de KNMG in de verdediging schiet uit angst voor een al te kritische en mondige patient. Want natuurlijk hebben zorgleveranciers de verplichting goede zorg te leveren en moeten zij zich daarbij aan richtlijnen houden. Maar dat sluit niet uit dat een patient individuele rechten moet hebben om zijn positie ten opzichte van zorgleveranciers te versterken.’, reageert Verkaar. ‘Het gaat tenslotte niet om welke richtlijnen je in het zorgproces stopt, maar welke kwaliteit patienten als resultaat van het zorgproces ervaren.’

Ondercompensatie
En hoewel de KNMG zich enerzijds kritisch uitlaat over de vergroting van de individuele rechten van de patient, formuleren zij wel het uitgangspunt dat er een reele oplossing moet komen ‘voor het grote probleem van de ondercompensatie van schade die patienten lijden ten gevolge van vermijdbaar en verwijtbaar handelen.’ Dit is een van de belangrijkste rechten die naar voren kwam tijdens en in voorbereiding op de Landelijke Dag voor de Rechten van de Patient die Zorgbelang op 18 april organiseerde. Een recht op compensatie waar het nieuwe wetsvoorstel helaas nog steeds niet in voorziet.

Kwetsbare patient
En niet alleen op dat punt zitten de KNMG en Zorgbelang op één lijn. De KNMG is bang dat de kwetsbare patient niet voldoende aan bod komt door de nieuwe wetgeving. Juist de patient die niet in staat is om te klagen en bewuste ‘zorgkeuzes’ te maken zou gehoord en ondersteund moeten worden.

Verkaar is het helemaal eens met dit uitgangspunt, hoewel hij niet ziet waar de Wcz de kwetsbare patient zou benadelen: Zorgbelang organisaties Bieden juist die ondersteuning bij het maken van keuzes en het omgaan met klachten wanneer er iets niet goed gaat. Wel vindt Verkaar het nodig dat de Minister (Klink) investeert in meer bekendheid en een gestandaardiseerde kwaliteit van deze ondersteuning door Zorgbelangorganisaties. Nu is het nog zo dat de ene afdeling Informatie en Klachtenopvang van een Zorgbelangorganisatie wél individuele patienten begeleidt naar een oplossing voor een klacht, terwijl een andere afdeling hiertoe niet de middelen en daardoor capaciteiten heeft. Het zou goed zijn als dit soort verschillen in aanbod en kwaliteit rechtgetrokken kan worden en dat de Zorgbelangorganisaties met één gezicht naar buiten treden. ‘Ik denk dan bijvoorbeeld aan een televisiespotje. Het zou goed zijn het medium televisie nog meer te gebruiken. Met meer bekendheid zullen we op den duur ook minder mondige patienten bereiken en vooral verder kunnen helpen‘.

Heeft u klachten over de gezondheidszorg of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de afdeling Informatie en Klachtenopvang van de Zorgbelangorganisatie bij u in de regio: 0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut) of surf naar de website.

Bron: Zorgbelang Nederland