Ultimatum voor Thuiszorgservice Nederland

Array

thuiszorgThuiszorgService Nederland en de vele dochterondernemingen zijn verwikkeld in verschillende overnameprocedures en reorganisaties. ABVAKABO FNV heeft daarom de laatste maanden veelvuldig contact gehad met de directie van TSN over een landelijk sociaal plan, maar dat is niet gelukt. In de eerste plaats omdat de directie onvoldoende tegemoet wenste te komen aan de eisen van de vakbond. Ten tweede werd de klachtenstroom van TSN-medewerkers steeds groter, terwijl het vertrouwen in de directie zienderogen daalde.

Reden hiervoor was dat de directie niet in staat bleek de groeiende stroom problemen en klachten aan te pakken. Zo ondervinden medewerkers van TSN onder andere problemen met de uitbetaling van het salaris, reiskosten, or-uren en periodieke loonsverhogingen. Verder is het spaarloon wel ingehouden maar nooit op een tegenrekening gestort, klopt het gestorte salaris niet altijd met het bedrag op het loonstrookje en is het overzicht op het vakantiesaldo volledig zoek.Na veelvuldig contact tussen ABVAKABO FNV en TSN vindt de vakbond het nu genoeg. Zorgbestuurder Jan Kramer: “We hebben alle klachten van medewerkers geïnventariseerd en die aan de directie voorgelegd. Het antwoord van TSN was volstrekt onvoldoende, bovendien groeit de klachtenlijst nog steeds. Daarmee is voor ons de maat vol. We hebben de directie van TSN vandaag per brief een ultimatum gegeven: over twee weken moeten de problemen zijn opgelost.”

Als TSN niet afdoende reageert op het ultimatum en de problemen over twee weken niet zijn verholpen, dan onderneemt ABVAKABO FNV juridische stappen.

De briefpdf van ABVAKABO FNV aan de directie van TSN BV.
De briefpdf, inclusief de inventarisatie van de klachten van medewerkers, aan leden van ABVAKABO FNV.

Bron: ABVAKABO

Recente artikelen