Waterlandziekenhuis ondertekent milieubeleidsverklaring

0
372

LED-verlichting bij in- en uitgangen
waterlandziekenhuisOp 30 juli ondertekende Erna Baars, voorzitter raad van bestuur, een Milieubeleidsverklaring. Hiermee onderschrijft het Waterlandziekenhuis het belang van een bewust milieubeleid en dat dit een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en de beleidsontwikkeling van het ziekenhuis is geworden. Zij zette haar handtekening in de vorm van het aanschakelen van de nieuwe LED-verlichting bij de.

Het bewuster omgaan met het milieu is al gestart rond 2000. In die periode is het Waterlandziekenhuis overgestapt op hoogfrequente verlichting. Sinds die tijd is actief op zoek gegaan naar manieren om energie te besparen en afval te scheiden. Zo is onlangs gestart met recycling van plastic folies en is één van de daken met sedum-plantjes begroeid, waardoor een betere isolatie tegen kou en warmte is ontstaan. De komende periode wordt een groot project opgestart, namelijk het realiseren van een warmtekrachtkoppeling, waarmee veel op energiekosten bespaard kan worden en bovendien minder CO2 uitstoot optreedt.

Erna Baars over de Milieubeleidsverklaring: “Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van patienten, bezoekers, medewerkers en de omgeving als het gaat om het milieu. We zijn continu alert op het vinden van een balans tussen het milieubelang en efficiency. Doordat we één van de grotere organisaties in regio Waterland zijn, denken wij hiermee een flinke bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van onze regio.”

In de Milieubeleidsverklaring staat opgenomen dat het Waterlandziekenhuis pro-actief handelt ten aanzien van wettelijke milieuvoorschriften en er gestreefd wordt naar een minimale milieubelasting. Hiervoor worden medewerkers intensief betrokken, zodat zij zich verantwoordelijk voelen voor milieubewust handelen en daardoor het gebruik van energie en de CO2-uitstoot van het Waterlandziekenhuis kunnen reduceren. Het ondertekenen van een Milieubeleidsverklaring is één van de formele stappen in het behalen van het een landelijk kwaliteitskeurmerk op het gebied van milieu, de Milieuthermometer van vereniging Milieu Platform Zorgsector.

Bron: Waterlandziekenhuis