SBOH advieseert zwangere huisartsen contact met Mexicaanse griep te mijden

0
350

zwanger3Er zijn aanwijzingen dat zwangere vrouwen in vergelijking met andere mensen een grotere kans hebben op een ernstig verloop van influenza. Dat geldt mogelijk ook voor Nieuwe Influenza A (H1N1), beter bekend als Mexicaanse griep. De SBOH geeft daarom het dringende advies aan  alle zwangere aios  om zich afzijdig te houden van  patienten en werksituaties die kans geven op besmetting.

Het besluit aan wie een vaccinatie tegen de Nieuwe Influenza A (H1N1) aangeboden zal worden, wordt  binnenkort genomen.  De SBOH adviseert alle aios dringend het advies van de Gezondheidsraad hierover op te volgen.

Beleid
De SBOH wil uitvoering geven aan de wettelijke bepalingen en zwangere werknemers zoveel mogelijk beschermen tegen mogelijke risico’s op de werkvloer die van invloed kunnen zijn op de zwangerschap en de gezondheid van het (ongeboren) kind. Zij wil haar werknemers zo goed mogelijk informeren.
De SBOH heeft in april 2008 haar beleid aangepast vanwege veelvuldige meldingen van de bedrijfsarts van problematische zwangerschappen.
Het beleid is tot stand gekomen in overleg met de bedrijfsarts en in samenwerking met een expertgroep van bedrijfsartsen van het AMC en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Het beleid is gebaseerd op de NVAB-richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk.

Risico’s
Zwangere aios zijn zich niet altijd bewust van de risico´s die zij lopen tijdens hun opleiding. Wij nodigen zwangere aios dan ook nadrukkelijk uit om een afspraak te maken met de bedrijfsarts om een risicoprofiel op te stellen. Ook aios met een kinderwens kunnen, als zij dat willen, contact opnemen met de bedrijfsarts. Een afspraak is te maken via 030-2823444.

Hier kunt u de brochure Zwangerschap: veilig werken en verlof inzien van het ministerie van SZW. Ten behoeve van de ondersteuning van de huisartsopleiders heeft de SBOH een zwangerschapsprotocol gemaakt voor de huisartsenpraktijk. U kunt dit protocol hier downloaden.

Bron: SBOH