KNMG: Nieuwe Influenza A (H1N1)

1
211

huisartsentasAls arts volgt u ook het nieuws over de “Mexicaanse griep” ofwel Nieuwe Influenza A (H1N1) genoemd. De KNMG heeft de belangrijkste feiten en links voor u op een rijtje gezet. Wereldwijd zijn er inmiddels honderdduizenden besmettingen met deze griep. Na de zomervakantie verwachten we in Nederland een aanzienlijke toename van het aantal gevallen, met een hoogtepunt in het najaar van 2009.

Deze griep verloopt over het algemeen mild, ze is vergelijkbaar met de normale seizoensgriep. Iemand met deze griep is gemiddeld een week ziek. Ook zonder medicijnen te gebruiken worden mensen met deze griep meestal weer snel beter. Sommige groepen hebben een verhoogd risico op complicaties als zij deze griep doormaken. Dat zijn de “bekende” risicogroepen bij griep (mensen met longziekten, hartziekten, nierinsufficientie, verminderde weerstand tegen infecties, suikerziekte), en daarnaast kinderen en jongeren, en zwangere vrouwen.

Meldingsplicht, behandeling en vaccinatie
Er gelden op dit moment (6 augustus 2009) de volgende adviezen op het gebied van meldingsplicht, indicaties voor behandeling met antivirale middelen en vaccinatie (wanneer dat laatste aan de orde is). Bij wijzigingen wordt deze tekst aangepast.

Meldingsplicht wordt aangepast per 15 augustus 2009 De meldingsplicht (categorie A: melden op naam van bewezen ziektegevallen bij de GGD) wordt vanaf 15 augustus 2009 beperkt tot patienten met Influenza A die in het ziekenhuis zijn opgenomen op grond van de ernst van hun ziekte en /of patienten die aan (complicaties van) influenza zijn overleden.

Antivirale middelen
Routinematige toediening van antivirale middelen is gezien het milde verloop niet nodig. Behandeling is wel geïndiceerd bij risicopatienten èn bij patienten met een gecompliceerd beloop van griep. Een dergelijk op risicogroepen gericht gebruik, draagt bij aan het beperken van resistentieontwikkeling en voorkomt overbehandeling. Zie hiervoor de brief van het RIVM d.d. 6 augustus 2009. Huisartsen kunnen oseltamivir (Tamiflu) voorschrijven aan patienten met de griep, die het middel met recept gratis kunnen afhalen bij de apotheek. Profylactisch gebruik van antivirale middelen is niet aangewezen. Zij moeten alleen gebruikt worden bij griepverschijnselen. Het in voorraad geven van antivirale middelen aan bezorgde burgers ontraden wij met klem. Het kan leiden tot onjuist gebruik en resistentie.

Vaccinatie
Het vaccin komt in het najaar van 2009 beschikbaar. Er komt niet tegelijkertijd voor iedereen een vaccin beschikbaar. Wie als eerste in aanmerking komt voor vaccinatie is o.a. afhankelijk van hoe de griep zich ontwikkelt en welke groepen er extra kwetsbaar zijn voor besmetting en complicaties. Half augustus komt hierover advies van de Gezondheidsraad en het RIVM.

De KNMG vindt het sterk aan te raden dat zorgverleners, met name verpleegkundigen, verzorgenden en artsen, zich t.z.t. laten vaccineren, omdat zij immers een meer dan gemiddeld risico lopen besmet te worden, en vervolgens zelf ook een bron van besmetting voor patienten worden. Nadere informatie over vaccinatie is te vinden op de website van het RIVM.

1 REACTIE

  1. Wat een grote klassieke denkfout wordt er hier gemaakt! Besmetting van de ene op de andere persoon kan nog steeds plaatsvinden, ook al is iemand gevaccineerd!!!
    Hier creeer je een schijnveiligheid waar we zeer allert op moeten zijn.
    Overigens, de ‘normale’ griepvaccinaties werken op z’n hoogst bij 70% van de gevvaccineerden en als je het mij vraagt is het nu vooral aan de orde om voldoende personeel op de werkvloer te houden.

Comments are closed.