Preventie van leverziekten mogelijk door actieve opsporing en behandeling van hepatitis B

0
305

hepatitis-bPromovenda pleit voor screening op hepatitis B
Een chronische infectie met het hepatitis B virus kan ernstige gevolgen hebben, zoals levercirrose of leverkanker. De behandelingsmogelijkheden zijn de afgelopen tien jaar sterk verbeterd. “Door tijdige opsporing en behandeling kunnen we veel schadelijke gevolgen voorkomen en dus gezondheidswinst behalen,” stelt Irene Veldhuijzen, infectieziekten-epidemioloog bij GGD Rotterdam-Rijnmond, in haar proefschrift. Ze beveelt actieve opsporing van hepatitis B patienten aan. Veldhuijzen promoveert op vrijdag 4 september aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mensen met een chronische hepatitis B virusinfectie blijven besmettelijk voor anderen en lopen de kans later in hun leven ernstige leverziekten te ontwikkelen. Chronische infecties worden het meest gevonden bij migranten uit landen waar hepatitis B relatief veel voorkomt. Zij zijn meestal in het eigen land besmet geraakt van moeder op kind of via huishoudelijke contacten in het gezin. Screening op hepatitis B is een vorm van secundaire preventie, waarbij antivirale middelen gebruikt kunnen worden om het ontstaan van hepatitis B gerelateerde leverziekten te voorkomen. Omdat de behandelmogelijkheden met antivirale middelen sterk zijn toegenomen, wordt het belangrijker om patienten met chronische hepatitis B tijdig op te sporen.

Met behulp van wiskundige modellering is het effect van verschillende maatregelen op de sterfte en ziektelast van chronische hepatitis B bepaald. Als alle patienten met actieve chronische hepatitis B in Nederland ontdekt en behandeld zouden worden, dan kan de levergerelateerde sterfte met 80% gereduceerd worden als vanaf het begin een antiviraal middel met een laag resistentieprofiel gekozen wordt. Dit effect is toe te schrijven aan zowel de vermindering van de complicaties van cirrose, als het voorkomen van het ontstaan van cirrose.

Veldhuijzen: “Maar ook al is de impact van antivirale behandeling potentieel groot, er wordt niet optimaal van geprofiteerd aangezien slechts een klein deel van de patienten dat behandeling nodig heeft ook daadwerkelijk behandeld wordt. Screening kan de opsporing van hepatitis B patienten verbeteren. Daarom hebben wij ook gekeken naar de kosteneffectiviteit van screening van migranten. Screening kost geld, maar je wint kwaliteit van leven doordat je kunt behandelen en de ernstige gevolgen kunt voorkómen. Alles bij elkaar lijkt screening kosteneffectief te zijn.”

Het onderzoek van Veldhuijzen werd financieel gesteund door de Stichting Lever Onderzoek. Verschillende studies uit het proefschrift werden gepubliceerd in toonaangevende internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals Gut en Hepatology.