IGZ: Onderzoek en maatregelen in Westfriesgasthuis

0
278

westfries-gasthuisDe Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) nam begin augustus maatregelen in het Westfriesgasthuis in Hoorn (WFG). Op de afdeling verloskunde bleek sprake van een onveilige situatie omdat een goed functionerend kwaliteit- en veiligheidssysteem ontbrak. Aanleiding voor deze maatregelen was een tweede calamiteitenmelding begin augustus over de afdeling verloskunde. Het eerste signaal ontving de inspectie van het Openbaar Ministerie (OM) eind juni over het overlijden van een baby in dit ziekenhuis in mei 2009. Naast het onderzoek door het ziekenhuis zelf startte de inspectie eind juni direct ook een eigen onderzoek naar de oorzaken van de calamiteit en het functioneren van de verloskundige afdeling. Naar aanleiding van de publiciteit heeft de inspectie inmiddels nog twee andere meldingen over de afdeling verloskunde in het Westfriesgasthuis ontvangen.

Het overlijden van de eerste baby kwam ter kennis van de inspectie via het Openbaar Ministerie, waar de ouders aangifte hadden gedaan. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis had deze calamiteit bij de inspectie moeten melden; dat is immers een wettelijke verplichting.
Het ziekenhuis heeft naar de oorzaak van het overlijden van de eerste baby onderzoek gedaan onder leiding van een externe deskundige. Dit onderzoek is inmiddels aan de Raad van Bestuur aangeboden en bij de inspectie bekend.

De inspectie heeft nadat zij op de hoogte was gesteld van het overlijden van de eerste baby ook zelf onderzoek verricht naar de wijze waarop de afdeling verloskunde functioneert. Dit onderzoek is inmiddels vrijwel afgerond.
Begin augustus werd door het ziekenhuis het overlijden van een tweede baby gemeld. Op grond van haar bevindingen op dat moment heeft de inspectie de afronding van haar onderzoek toen niet langer afgewacht, maar direct via de Raad van Bestuur ingrijpende maatregelen laten doorvoeren om verantwoorde verloskundige zorg te kunnen garanderen. De inspectie heeft intensief contact met het ziekenhuis om zich ervan te vergewissen dat  – zoals de Raad van Bestuur meedeelt – de zorg op de verloskundige afdeling daadwerkelijk verantwoord is. De extern deskundige begeleidt de afdeling hierbij.

De omstandigheden rond het overlijden van beide baby’s, worden volgens de leidraad meldingen onderzocht. Dit is nog in volle gang. De IGZ kan over de nieuwe meldingen en deze lopende onderzoeken nog geen mededelingen doen.

Bron: IGZ