Helft werkgevers wil bijdrage zorgpremie korten bij werknemer die niet meewerkt aan vitaliteit

0
205

gezondheidRuim 90% van de werkgevers vindt dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun vitaliteit. Iets meer dan de helft meent om die reden dat zij een lager werkgeversdeel aan de zorgpremie hoeven bij te dragen als diezelfde werknemers niet mee willen werken aan hun eigen fysieke en mentale conditie. Dat blijkt uit een panelonderzoek onder HR managers werkzaam bij bedrijven van uiteenlopende grootte. Wel geeft het merendeel (91%) aan te willen investeren in de fitheid van hun personeel.

Bij driekwart van de groep ondervraagde HR managers is de bereidheid om te investeren in vitaliteit weliswaar aanwezig, maar nog niet of nauwelijks geborgd in de organisatie. Zo is vooral bij de groep bedrijven van 100 – 250 medewerkers amper sprake van gerichte plannen om bijvoorbeeld roken terug te dringen, alcoholconsumptie en overmatige stress te beperken en gezonde voeding te stimuleren. Meer bewegen, vaak via bedrijfsfitness, wordt daarentegen al wel door 40% van de bedrijven structureel opgepakt.

De noodzaak van meer regie blijkt uit de cijfers. Zo heeft 83% van de werkgevers geen plan om roken terug te dringen, 88% geen plan om alcoholgebruik te beperken, slechts 24% heeft een beleid dat goede voeding stimuleert en maar 27% doet iets om stress en psychische overbelasting te voorkomen bij zijn werknemers.

Lange termijn borging
Naast de borging van vitaliteitprogramma’s signaleren de onderzoekers steeds meer bedrijven die enthousiast zijn over de strategische implementatie van geïntegreerde preventie en vroegdiagnostiek om daarmee vooraan in het proces individuele en persoonlijke preventie en leefstijlinterventie bij werknemers op gang te krijgen.