9 oktober: werkconferentie Niet Aangeboren Hersenletsel

0
204

geheugen hersencapaciteot IQOp vrijdagmiddag 9 oktober wordt in het provinciehuis in Zwolle een werkconferentie voor professionals georganiseerd met het thema ‘Niet Aangeboren Hersenletsel: wonen, werken en welzijn’.Stichting Zorgketens NAH Overijssel organiseert deze eerste in een reeks van vier werkconferenties met steun van de provincie Overijssel.

Gevolgen
In Nederland heeft 1 op de 33 inwoners Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Deze mensen hebben een hersenbeschadiging opgelopen door een CVA (herseninfarct of – bloeding), een ongeval, zuurstofgebrek in de hersenen, hersentumor, vergiftiging (w.o. alcohol) of andere hersenziektes. De gevolgen van deze beschadigingen kunnen zeer ingrijpend zijn voor de patient en zijn/haar omgeving en betreffen niet alleen medische gevolgen. Vaak gaat het om gevolgen op het gebied van wonen, werken en welzijn.

Verbetering
Voor mensen met NAH is verbetering van de samenwerking van organisaties noodzakelijk om een maximale kwaliteit van leven te bereiken.
In Overijssel zijn veel initiatieven op het gebied van NAH. Samenhang en verbinding tussen activiteiten ontbreekt echter vaak. Op cruciale plaatsen in de zorg- en dienstverlening is er onvoldoende kennis van NAH en worden de gevolgen van NAH slecht herkend en erkend.

Samenhang
De Stichting Zorgketens NAH Overijssel stimuleert de samenhang in het zorgaanbod en samenwerking tussen alle NAH deskundigen. De volgende partijen werken op bestuurlijk niveau in de stichting samen: MEE, De Vogellanden, Zorgspectrum Het Zand, Dimence, Icare, InteraktContour, De Leiboom, Tactus, Zozijn, Zorggroep Solis, het Deventer ziekenhuis, Mediant, het Roessingh, Livio en De Twentse Zorgcentra.

Bron: Provincie Overijssel