Wordt AWBZ verschillend voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten?

europaIn de AWBZ – zorg wordt geen onderscheid gemaakt tussen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Er is voor al deze groepen één indicatiesystematiek die leidt tot één bekostigingssysteem. Daarin wijken wij af van de meeste landen om ons heen. Is dat verstandig? Deze vraag komt aan de orde in het onlangs verschenen onderzoeksrapport Hoe komt de burger aan zorg in Europa? Juliusonderzoekers drs. Johan Eijlders, dr. Wynand Ros en prof.dr. Guus Schrijvers schreven dit rapport en beantwoorden hieronder de hier gestelde vraag. Over het algemeen ziet men een gerichte benadering voor mensen met een handicap en chronisch ziekte onder de 60 jaar. De integrale aanpak is primair gericht op participatie in het arbeidsproces en een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

De beschikbaarheid van zorg en hulpmiddelen kan een onderdeel zijn van deze integrale aanpak. In Zwitserland en Zweden zijn de sociale zekerheidsinstanties de uitvoerder. In Vlaanderen is het VAPH (Vlaams agentschap voor personen met een handicap) de aangewezen instantie. (http://www.vlafo.be/vlafo/view/nl/) Men moet wel erkend zijn als gehandicapt om in aanmerking te komen voor integrale ondersteuning en dan moet er wel wat met je aan de hand zijn. De problemen van chronisch zieken en gehandicapten vragen vaak een integrale aanpak. Het gaat om zorg, maar vooral ook om zelfstandigheid, opleiding werk en inkomen, huisvesting en sociale participatie.

Veel ouderen kunnen met een beperkte zorgondersteuning zelfstandig hun leven voortzetten. Niet een uitgebreide indicatie onderzoek en de inbreng van case managers is voor hen belangrijk, maar eenvoudige en snelle beschikbaarheid van zorg. Er zijn natuurlijk ook ouderen met meer complexe problemen. Ook voor hen kan een samenhangende aanpak noodzakelijk zijn. Maar dan vooral samenhang tussen vormen van zorg, huisvesting en aandacht. Is de Nederlandse onze uniforme benadering van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten beter? Na bestudering van de aanpak in diverse landen, neigen bovengenoemden naar een “nee” als antwoord. Wilt u precies weten waarop zij hun antwoord baseren? Klik dan hier en lees het rapport Hoe komt de burger aan zorg in Europa? Tot zover dit bericht.

Op 12 januari 2010 start de derde masterclass leiding geven aan Disease management en zorgprogramma’s voor chronische zieken. Dan komt uitgebreid de bekostiging daarvan aan de orde. Niet alleen de Awbz  in Nederland komt aan de orde, maar ook die in de ons omringende landen. Wilt u deelnemen aan deze Masterclass? Klik dan hier Lees de brochure en meld u aan.