Koppeling voorschrijfgedrag en inkomen gaat gewoon door

0
2598

Hannah (c) Was ik al gematigd positief over het bericht dat de bezuinigingsmaatregel voor de huisartsen m.b.t. het doelmatig voorschrijven niet door zou gaan. (Huisartsen worden in deze constructie een bank die een renteloze lening aan VWS verstrekt); gister bleek dat Klink een nog groter pak boter op zijn hoofd heeft dan de vorige minister van Volksgezondheid.

“Indien uw vrijwillige inspanningen ten aanzien van het doelmatig voorschrijven in 2010 en verdere jaren toch niet leiden tot de geraamde besparing op het geneesmiddelenkader van €127 mln en de verwachting dus onverhoopt niet wordt waargemaakt, ben ik alsnog genoodzaakt om mogelijk al vanaf 2010 binnen het huisartsenkader maatregelen te treffen.”

Niets is van de baan dus. Toch weer in gesprek met je patienten over de “financiele noodzaak” (en niet persé een puur medische) om een ander (goedkoper) middel voor te schrijven zodat dokter misschien in 2011 weer wat geld terugkrijgt van de bezuinigingen die in 2010 opgelegd zijn.

Even voorbijgaand aan het feit dat ik vrij goed scoor,volgens de cijfers van mijn zorgverzekeraar, als het om goedkoop voorschrijven gaat (waar kan ik nog bezuinigen?). Ik weiger uit principiele gronden mee te doen aan deze directe koppeling tussen mijn voorschrijfgedrag en mijn inkomen. Kunnen we niet met zijn allen de minister met een motie van wantrouwen naar huis sturen?

Nog een leuk (?) weetje:

Volgens de site van het ministerie van VWS (link: http://www.minvws.nl/organisatie/werken-bij-vws/default.asp) hoef je in ieder geval geen verstand van de gezondheidszorg te hebben om daar aan de slag te gaan (en gezien onderstaand citaat: ook geen goede kennis van de Nederlandse taal: taalfout is origineel).

“Kandidaten hoven geen achtergrond of opleiding in de zorg te hebben om bij VWS aan de slag te kunnen.”

Hannah van VrouwMensZorg