Griepprik voor kankerpatiënten?

0
282

dokter-griepBij KWF Kankerbestrijding komen vragen binnen of kankerpatienten de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep (nieuwe Influenza A) moeten krijgen. Samen met het RIVM bepaalt de overheid welke risicogroepen de vaccinatie krijgt. Uw huisarts of specialist is vervolgens verantwoordelijk om te bepalen of u in een risicogroep valt. Heeft u vragen dan is het advies van KWF Kankerbestrijding om deze te stellen aan uw (huis)arts of uw specialist.

Toelichting KWF Kankerbestrijding
Eén van de risicogroepen zijn mensen die normaliter een oproep krijgen voor de gewone griepprik. Daar vallen ook kankerpatienten onder die een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, mensen met leukemie en mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan.
Is dit bij u het geval, dan kunt u het beste contact opnemen met uw behandelend arts.
Heeft u recent een behandeling voor kanker afgerond, dan kunt u met uw huisarts overleggen of een vaccinatie tegen de Mexicaanse griep voor u noodzakelijk is. Ook mantelzorgers van risicopatienten komen in aanmerking voor vaccinatie. Of hiervan sprake is bij kankerpatienten, kan ook het beste met de behandelend arts worden besproken.

Bron: KWF