iSOFT kiest voor Cezanne-achtige Innovatie in plaats van Picasso-aanpak

0
247

iSoft LORENZO Launch: Andrea Fiumicelli, chief operating  officer, IBA Health Ltd, Gary Cohen, iSOFT Executive Chairman & chief executive officer and Dr Wim Botermans, iSOFT President & chief executive officer Asia at the soft launch of Lorenzo.iSOFT creeert de voorwaarden om zorgvernieuwing te helpen versnellen. Zij ontwikkelen daarvoor IT-oplossingen die baanbrekend zijn voor de samenwerking en communicatie tussen betrokkenen in het zorgproces. Voortbouwend op de ‘Familie van Werkstations’ is hiervoor de eerste versie van LORENZO, een nieuwe generatie software, beschikbaar. Medisch specialisten en huisartsen krijgen met behulp van LORENZO beveiligde toegang tot patienteninformatie via internet. Met deze eerste oplossing, de LORENZO EPD-viewer, kunnen huisartsen in de regio rondom een ziekenhuis en medisch specialisten die zich buiten het ziekenhuis bevinden, op een beveiligde wijze de voor hen beschikbare patienteninformatie inzien.

Of het nu gaat om uitslagen van het laboratorium, radiologie of inzicht in de medicatie, de huisartsen en specialisten kunnen deze voortaan overal via een webbrowser bekijken. Voor de patient betekent dit dat hij of zij niet hoeft te wachten totdat onderzoekresultaten via de post zijn afgeleverd, terwijl huisartsen minder tijd kwijt zijn met het aanvragen, archiveren en opzoeken van relevante informatie. “LORENZO is iSOFT’s oplossing voor de introductie van het regionale EPD in Nederland.

LORENZO
LORENZO van iSOFT is een geavanceerde, op open technologie gebaseerd medisch informatiesysteem dat gebruikmaakt van internationaal erkende standaarden als webservices, XML en de voor de gezondheidszorg belangrijke HL7 V3-standaard. LORENZO is zodanig ontworpen dat de oplossing op allerlei manieren kan worden uitgebreid en zo bijvoorbeeld kan dienen als basis voor een (regionale) ketenondersteuning voor complete patientenzorg. Van huisarts via ziekenhuis naar thuiszorg en verpleeghuis. Dankzij de flexibele architectuur kunnen wijzigingen in de technologie, de organisatie of de regelgeving op een beheersbare wijze worden doorgevoerd.

Over iSOFT
iSOFT heeft ruim 30 jaar ervaring in de Nederlandse gezondheidszorg en is onderdeel van de Britse iSOFT GROUP plc. Het levert haar producten en diensten aan ziekenhuizen, huisartsen en ziekenhuisapotheken. Met 50 ziekenhuizen waaronder 7 van de 8 academische centra, 65 ziekenhuis-apotheken en 1700 huisartsenpraktijken is iSOFT marktleider. iSOFT claimt een belangrijke rol in de vernieuwing van zorg door de toepassing van innovatieve systemen. iSOFT heeft circa 300 medewerkers, verspreid over vestigingen in Leiden, Nieuwegein, Groningen en Tilburg. Voor meer informatie: www.isoft.nl.

LORENZO is een informatiesysteem met een rijke functionaliteit dat het gehele zorgspectrum omvat en de patient centraal stelt. Gebaseerd op workflow en vastgelegde behandelkennis zorgt LORENZO ervoor dat behandelingen inhoudelijk en logistiek optimaal verlopen, vanaf het eerste contact tot ontslag. Wat inzetbaar is binnen individuele instellingen, transmurale ketens en complete zorgregio’s. Door de uiterst flexibele service-architectuur kan LORENZO zijn nut bewijzen in organisaties van uiteenlopende omvang.

LORENZO is een toekomstvast product, doordat er structureel geanticipeerd wordt op de ontwikkelingen in elk van de landen waar iSOFT werkzaam is. Voor een korte impressie van LORENZO http://lorenzo.isoftplc.com/.

In Nederland is het St Jansdal in Harderwijk het eerste ziekenhuis waar LORENZO geïmplementeerd werd. In Duitsland is het Academisch Ziekenhuis in Aachen koploper.