Objectieve echocardiografie ter verbetering van het onderscheid tussen het sporthart en hartspierziekten

0
4059

sporthartHet sporthart lijkt bij beeldvormend onderzoek, zoals echocardiografie, vaak op hartspieraandoeningen die een verhoogd risico met zich meedragen op plotse hartdood bij sporten. Een betrouwbare test, deformatie-imaging, die onderscheid kan maken tussen het gezonde sporthart en het zieke hart zou hier uitkomst voor kunnen bieden. Arco Teske heeft in zijn onderzoek gekeken naar de regionale hartspierfunctie van 60 amateur, 60 professionele/olympische en 30 oudere duursporters, en dit vergeleken met 110 niet-sporters en 35 patienten met een hartspierziekte.

Zijn belangrijkste bevindingen zijn dat ondanks de veranderingen die het sporthart ondergaat als gevolg van langdurige duurtraining, de regionale hartspierfunctie vergelijkbaar is met niet-sporters. Bij onze patientengroep vond Teske in bijna alle gevallen (>90%) wel afwijkingen in zowel het rechter- als het linkerventrikel.

Een opvallende nevenbevinding was dat er door de huidige testen van de echocardiografie veel afwijkingen werden gezien in onze controlegroep (niet-sporters), in bijna 1/3. Deformatie-imaging, liet in deze groep geen afwijkingen zien. Deze test is dus ook goed geschikt om fout-positieve bevindingen te onthullen.

De bevindingen van dit onderzoek zijn van belang voor zowel de screening van duursporters op aandoeningen die plotse hartdood kunnen veroorzaken, als ook voor screening van familieleden van patienten die een erfelijke hartspierziekte hebben.

12-11-2009, 10:30 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. Arco Teske, Geneeskunde Proefschrift: Echocardiographic quantification of regional right ventricular systolic function Promotor 1: Prof.dr. P.A. Doevendans Copromotor 1: Dr. M.J.M. Cramer

Bron: UU