Symposium ‘De Gezonde Wijk; samenspel in ruimte’ een succes!

0
138

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland9 Oktober jl. werden deelnemers uit de wereld van zorginstellingen, woningcorporaties, gemeenten en architecten geboeid door de visie van de sprekers Pieter Winsemius en Guus Schrijvers op het thema. Maar ook door het succes uit de praktijk van Zorginstelling Palet waarover Nico Medema met trots sprak.
Aansluitend werd in vier interactieve workshops ingegaan op de aanpak bij het gebiedsontwikkelingsproject SEIN te Cruquis, de binnenstedelijke vernieuwing Inverdan te Zaanstad, de ontwikkeling van een gezonde wijk in Roosendaal en de ontwikkeling van de woonservicewijk Amsterdam Oud-West.

Een aantal elementen kwam hieruit herhaaldelijk naar voren, zoals de regisserende rol van de gemeente, de noodzaak van een actieve initiator én regisseur en de beweging naar “verkleining”. Met het individu als middelpunt en erom heen, verspreid over de wijk, een netwerk van activiteiten en voorzieningen.

Een uitgebreid verslag in woord en beeld vindt u binnenkort op de site van AT OSBORNE.